Subscribe
Mesto za ozbiljne sledbenike veštine borenja
063 505-371

Kihon – Osnovne tehnike

Prinicipi Karate Tehnike
london-jka-mori-and-slobodan-milicevic-1024x777

Telo se pokreće kao jedinstvena celina. Ruka ili noga nikada ne bi trebli pokretati samostalno. Čak i ako udaramo samo jedanim prstom, pokret i energija započinju iz stopala, putuju kroz noge, kukove i gornji deo trupa. Ako je pravilno obavljeno, energija putuje od zgloba do zgloba, pri čemu se energija povećava u svakom segmentu. Na taj način se ostvaruje da u tački kontakta bude maksimalna energija. Isporuka te energije se zove “KIME”, sa značenjem “psihička i fizička objedinjenost’.

Generisanje te energije se postiže kroz 2 načina; dinamikom tela i mišićnom akcijom. Dinamika telo se ogleda kroz 6 komponenti; vibracija tela, rotacija tela, translatorno pomeranje tela, spuštanje-propadanje tela, dizanje tela i klatno telom. Mišićna akcija je odnos opuštenosti mišića i kontrahovanosti mišića unutar primene tehnike. Dinamika tela i mišićna akcija su ostvaruju kroz stvaranje slike, disanje, mišićni učinak i tehniku.

Ako je na raspolaganju prostor za izvedbu, dinamika tela i mišićna akcija upotrebljavaju se u kombinaciji. Kada je prostor ograničen koristi se samo mišićna akcija.nishiyama-okazaki

Važno je zapamtiti, da je ispravna akumulacija i isporuka energije zavisi od odnosu; disanje, držanja tela i stava.

Page 1 of 11

KATEGORIJE

ARHIVA

ADDRESS

Karate klub "Novi Sad"
SHOBUKAN
Sutjeska 2
SPENS zapadni ulaz III
21000 Novi Sad
Serbia

GDE SE NALAZIMO

Cart