Da li je današnji tradicionalni karate nekadašnji takmičarski karate?

zalaegerseg-hungary-slobodan-milicevic-karate-klub-vojvodina
Teško pitanje

Moji drugari sa kojim sam vežbao 70-tih i 80-tih godina imaju običaj reći, “O da tradicionalni karate je ono što smo onda vežbali. Nisam nikada pokazao protivljenje tom stavu, a da li su u pravu?

bremen-tanaka-i-slobodan-milicevic

Tradicionalni karate se najviše menjao i razvijao u poslednjim decenijama. U  nekom smislu je doprineo i promenama konkurentskih  organizacija i  metoda.

 

Leave a Reply