Četiri slabosti – Četiri zabrane

Shikai

U Budo-u nema spoljnjih neprijatelja svi su unutarašnji, četiri glavna (shikai) unutrašnja neprijatelja su: Kyo – Iznenađenje, Ku – Strah, Gi – Sumnja, Waku – Konfuzija;

“Shi” je “četiri”. “Kai” je zabrana, nešto što treba naučiti izbeći,  obratiti pažnju da se ne greši.  U borenju to je  lekcija koju  treba naučiti. Preciznije ove  četiri zabrane odnose se na  stanje duha. Shikai ukazuje da borac mora držati duh  daleko od ova četiri stanja: kyo,  ku,  gi  i waku.


kyoKyo
 je  “iznenađenje“.  Da li se vi iznenadite?  Zboga čega misliš da se to vama  ne  događa?  Treba znati kada  ste iznenađeni, verovatno zaustavite dah na neko vreme,  držite širom otvorene oči i zaustavili kretanje. Svakako  to ne želite to učiniti u karateu,  jer bi vas  vaš protivnik  pobedio sasvim jednostavno.


Kkuu
 je “strah” Ako se bojite vašeg protivnika, vi ste poput žabe suočene sa zmijom u trenutku pred napad. Ne možete da se pokrenuti zbog osećaja straha. Posledica tog straha, vaš protivnik izgleda veći i jači nego što on stvarno jeste. To je jedan osećaj koji zaista ne želite da  imate kada se borite.


giGi
 je “sumnja“. Ako imate dilemu u namere vašeg  protivnika, ne možete da se  odlučite kako bi trebali reagovati na njegove  pokrete.  Isto tako, ako imate sumnju u sebe, svoje odluke ili radnje, nećete biti u mogućnosti  da dobro reagujete.

Wwakuaku je “uznemirenost”  ili “zbunjenost“. Ne možete doneti odluku. Kada ste  zbunjeni,  rascepljeni i uznemireni, tada se ne možete  usredsrediti na vašeg protivnika. Ne možete  brzo odlučivati.  Kao rezultat toga stanja, vaš protivnik je u velikoj prednosti u odnosu na vas.

iznenađenje, strah, sumnja i oklevanje  su  četiri stanja duha koja trebate izbegavati.

Šta je suprotno od shikai?

      To je   Heijo-shin  Stanje neuznemirenog  duha .

U borbi, je neophodno  stanje  uma držati  u heijo,  daleko od shikai !