O nazivima Shotokan Kata

image001-2Shotokan katama  imena je dao Gichin Funakoshi. Nepotrebno je napomenuti, da je on veliki okinavljanski majstor koji je preneo karate sa Okinave u Japan. Međutim, danas se obe ove akcije ponekad pominju kao pogreške. Pre svega, on je okinavljanska imena za kate zamenio u japanizirana imena. Na primer, “Ku-San-Ku” je promenio u “Kan-Ku”. Osim toga, prilagodio je izvođenje pod uticajem japanskih ideja, on je izmenio način na koji su okinavljanske kate do tada izvođene. U to vreme, izvođenje okinavljanskih kata bili je vrlo neobično za mnoge japance. Pokušavamo istražiti nekadašnje naziva i smisao imena Shotokan Kata.

 

Shotokan
naziv (Naziv koji je Funakoshi kreirao)
Značenje Japanskog naziva kojeg je Funakoši kreirao. Originalni Okinavljanski naziv Značenje originalnog Okinavljanskog ili Kineskog naziva Komentar
GAN-KAKU
岩鶴
Ždral na steni CHIN-TO Spuštanje glave.
沈頭
ili
Vođa trupa
陣頭
Postoji još jedna teorija po kojoj Chinto dolazi od značenja glave
(頭: Tou: vođa) i front (陣: Chin: front grupa).
To nije kata fundamentalnih svojstava, ali je bitna kata za vođe borbenih jedinica
CHINTE
珍手
Čudnovate ruke CHIN-TE Nebo i zemlja
天地
Ime je povezano s kineskim religijskim pogledima
TEKKI
鉄騎
 Gvozdeni
konj
 NAI-HAN-CHI  Obrana i napad sa kolena
内拌膝
 Često se piše kao drugu reč
“内 歩 進”.
U tom slučaju, značenje imena postaje “hodanje i napredovanje unutra”.
 BASSAI
抜塞
Proboj u tvrđavu
Razaranje tvrđave
 PAS-SAI Leopard i lav
豹と獅子
ili
Lavlja igra
拍獅
Sai je lav. Pas je leopardova  šapa. Usput, “Sai-fa” iz Gojuryua je borba “lava”.
Postoji još jedna teorija da Passai “拍-獅 Pau-sai” na kineskom Fujian dialektu znači Shihimai (ples lava).
 MEIKYO
明鏡
Sjajno
Ogledalo
 ROU-HAI

Luohan
(羅漢)

“Rouhai” na okinavljanskom dijalektu dolazi iz kineskog “Luohan”.  U ovoj kati Uticaj se vidi  kineskog Luohan čuana (羅漢拳) .  Ova kata ima stav na jednj nozi. Na Okinavi, taj stav se zove “čapljina noga ” . Tako na kanjđiju Rouhai se piše 鷺 牌 (štit od čaplje), ali ovde je došlo do zamena karaktera.
Meikyo (明鏡: čisto ogledalo) je ime koje je dao  Gichin Funakoshija “Srce mirno i čisto kao ogledalo” to je drevna japanska uzvišena vrlina. To ime je usaglasju sa  japanskom spiritualnosti.  U Fukakošijevom nazivi  implementirana je i spoznja  da prvi pokret u kati liči obliku kružnog ogledalo.
KANKU
観空
 Pogled
u nebo
 KU-SAN-KU Ku-Syan-Ku
Počasna titula za eksperata
拳聖公
(Ken-Sei-Ko)
 To je naziv za visokog vojnog činovnika . Moguće da je to bio činovnik najvišeg nivoa u pratnji kineskog carskog izaslanika
UNSU
雲手
 Ruke iz oblaka  UN-SYU Wang Sifu
王叔
(Wan Sensei)
Pretpostavlja se  da je to po imenu majstoru  “Wang Shi-Jiang” On je također  bio činovnik visokog nivoa u pratnji kineskog carskog izaslanika
HEIAN
平安
 Smirenost  PIN-AN Chan-Nan
(Chan Sensei – Nan koji je došao s juga)
Postoji još jedna teorija da Heian dolazi od imena kineskog borilačkog eksperta koji je izbegao u Tomari .
ENPI
燕飛
 Lastavičiji
let
 WAN-SYU Wang Shihan
王師父
(Wang Shi Fu)
 To je je majstor poment  kod kate Unsu po imenu   “Wang Shi-Jiang” To jest činovnik najvišeg nivoa u pratnji kineskog carskog izaslanika
*Nastavit će se

 

Sensei Akio Kinjo okinawljanski karate majstor doprine je razjašnjavanju zagonetki imena kata. Prihvatamo njegove postavke jer su tamo odgovari u saglasju sa sličnim teorijama i našim  saznanjima . Naravno, postoji još mnogo oprečnih  teorija – čak i previše.

Pogledajte  koji  je  zaključak pred nama:  “Wang Shi-Jiang”, Wai Shinzan, Wang Shijian i Wang  Daxing je ista osoba.  Iz  ovog implicira  zanimljivost:  Gođu-ryu i Shotokan imaju “zajedničko poreklo”, takođe naziv kate “WANKAN” vuče poreklo  iz imena ovog majstora.

Smatra se da su tri kate  Ryuei-Ryu-a  (Anan, Heiku i Paiku) poreklom od Chan Nan. Te tri kate imaju čudno osoben pokret na početku.  Pokret koji simbolizuje nebo i zemlju u isto vreme ima religiozno značenje. Pretpostavlja se  da je Chan-Nan učesnik u Taipinškom ustanku hrišćana koji su se uzbunuili u Kini 1850, .

Karate kate imaju vrlo različite korene. Karate škole i stilovi “Ryu” su  sačinjeni od  sistema kata koji su prikupilljeni  spletom istoriskih okolnosti  od strane  čuvenih učitelja.  Međutim, neki veliki učitelji ciljano su  sačinili  sistem sa jasnim planom i načelima u odabiru kata, uz to su   ugradili  i svoja istraživanja i vizije. Chojun Miyagi i Gichin Funakoshi su upravo takvi, tipični veliki ljudi i učitelji.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]