Ten No Kata
(天の形)
Kata neba

Ten No kata  je  najverojatnije kreirana od strane  Funakoshi Yoshitake. Moguće da je uticaj imao i  Funakoshi Gichin a i nekih  drugi karateke  (Egami Shigeru, Hironishi Genshin).  Kata je nastala u kasnim 1930-im,  a svakako pre 1941,  budući da je 1941  objavljena  kao dodatk izdanju knjige  ” Karate-do Kyohan” od Funakoshi Gichina   pod imenom “Dai Nihon Karate Do Ten No Kata”.

Ten No Kata   je jedna  iz serije od  tri kate:  Ten No kata (“Kata  Neba”),  Chi No Kata  (“Kata Zemlje”)  i  Jin No Kata  (“Kata Čoveka”).  Nažalost, poslednje dve  su najverovatnije trajno izgubiljene.

 

TEN-O-KATA POČINJE POZDRAVOM  U PRIRODNOM STAVU I  POSLE SVAKE  SEKVENCE  SLEDI POVRATAK U PRIRODNI STAV

 


1. Iskorak: desna noga (Zenkucu dači)   –  desni Oi zuki-chudan
2. Iskorak: leva noga (Zenkucu dači)      – levi Oi zuki– chudan
3. Iskorak: desna noga (Zenkucu dači)   – desni Oi zuki– jodan
4. Iskorak: leva noga (Zenkucu dači)      – levi Oi zuki-jodan
5. Iskorak: leva noga (Zenkucu dači)      – desni Gjaku zuki – chudan
6. Iskorak: desna noga (Zenkucu dači)  – levi Gjaku zuki – chudan
7. Iskorak: leva noga (Zenkucu dači)      – desni Gjaku zuki – jodan
8. Iskorak: desna noga (Zenkucu dači)   – levi Gjaku zuki – jodan
9. Otkorak unazad: desna noga (Zenkucu dači)  – levi Gedan barai – desni Gjaku zuki chudan
10. Otkorak unazad: leva noga (Zenkucu dači)    – desni Gedan barai  – levi Gjaku zuki chudan
11. Otkorak unazad: desna noga (Zenkucu dači) – levi Uči uke  – desni Gjaku zuki chudan
12. Otkorak unazad: leva noga (Zenkucu dači)    – desni Uči uke  – levi Gjaku zuki chudan
13. Otkorak unazad: desna noga (Kokucu dači)  – levi Šuto uke  – Zenkucu dači, desni Gjaku nukite chudan
14. Otkorak unazad: leva noga (Kokucu dači)     – desni Šuto uke  – Zenkucu dači. levi Gjaku nukite chudan
15. Otkorak unazad: desna noga (Kokucu dači)  – levi Šuto barai jodan  – Zenkucu dači. Gjaku zuki jodan
16. Otkorak unazad: leva noga (Kokucu dači)     – desni Šuto barai jodan  – Zenkucu dači. Gjaku zuki jodan
17. Otkorak unazad: desna noga (Zenkucu dači) – levi Age uke  – Gjaku zuki chudan
18. Otkorak unazad: leva noga (Zenkucu dači)    – desni Age uke  – Gjaku zuki chudan
19. Otkorak unazad: desna noga (Zenkucu dači) – levi Soto uči komi jodan – Gjaku zuki chudan
20. Otkorak unazad: leva noga (Zenkucu dači)    – desni Soto uči komi  jodan – Gjaku zuki chudan