images1

Povezivanje  tela sa  tlom  je temeljno  načelo koje se primjenjuje na stav i kamae naročito u trenutku  kimea.

Povećajte osećaj veze svog tela sa tlom uz osećaj  protoka vaše energije.
U nastavku je  jedan metod koji možete koristiti za kreiranje ove vrste konekcije.

Iz neutralne stojeće pozicije, počnite da se koncentrišete  na prednji deo tabana vaših nogu. Progresivno pomerite svoje misli sa palca na mali prst, pa spoljašnjom  ivicom  stopala  na kraju i na pete. Nadalje bi trebalo  napravilto energetski spoj  “u obliku uha” koja počinje od prednjeg dela tabana. Održavajte  liniju  energetskog toka  usmerenu nadole u pod nalik kretanju vadičepa.  Koriste svoj um da održavate ovaj  energetski tok.

chia_chan

U suštini, energetski tok  održava ravnotežu, i drži  spoj sa tlom. Odnos energetskog toks  nadole i nagore  je dinamičan, stalno prilagođavanje  na različite zadatke kao što su kamae, pokreta tela i kime.

Uopšteno   gledano, smer protoka će  imati više silazni tok za kime, a naviše za kretanje tela.

Često smo govorili  o ispravanom  stojećem položaju, nazivajući to referentno  držanje, odnosno uravnoteženo stanje unutrašnjeg cilindra, u nastojanju da pristupimo  temi iz različitih uglova.

Svrha vežbi  držanje je da vam da  referencu “osećaj” za pravilnu držanju tela i disanja u neutralnom stojećem položaju. Naš cilj je da  prevedete  ovaj “osećaj” u svoje karate tehnike  i svakodnevni život.

Međutim, sve te razne reči ne znači mnogo ukoliko  niste u treningu, ili ukoliko trenirate bez  promišljanja, to je samo dodavanje  više “smeća”,   punjenje  uma trivijalnim  informacijama.

568d5c5d0c959ac125d6111523e12db5Međutim, ako trenirate,  reči dobijaju poseban smisao. To će  dataći vaše unutrašnje spoznaje , dajući vam novi uvid. Ono sa čim ste se mučili  duže vreme iznenada može postati lako,  dobijate određenu razjašnjenje i  jasnoću koju nikada niste imali ranije, koja počinje da se ogleda i u vašim tehnikama.

Onda vaš trening postaje veliki izvor zadovoljstva. Ono čemu  posvećujete toliko vašeg duha trebalo bi da bude doživotni  izvor zadovoljstva.