Koreni Karatea

matsu-higa-1790-1870

Na Okinavi su predstavljene brojne kineske Hsing  vežbe, možda su čak i stotine nasumično dospele na malo kraljevsko ostrvo tokom mnogih generacija. Medjutim, sve što ostalo je oko 50-tak koji su ovekovečeni u preko desetak različitih samo-odbrambenih tradicionalnih škola. Pod uticajem različitih kulturoloških i individualnih faktora, kata je poseban skup tehnika koje su obeležje karatea.
Vezan ritualom tajnovitosti, skrivene samo-odbrambene primene bilo kog stila su oduvek bile prenošene usmenim predanjem. Nakon godina pažljivog proučavanja, nije ni čudo da ova praksa, kada se poredi sa borbom na turnirima, postaje zasenčena i konačno potpuno skrivena.

 Veličanstvenost Kate

Ako uzmemo u obzir mnogobrojne samo-odbrambene i povezane fenomene na koje se jedna kata primenjuje, postalo bi odmah jasno zašto kata predstavlja sama po sebi celu tradiciju. To je i razlog zašto su stari učitelji karatea zastupali usavršavanje samo jedne ili dve kate, pre nego besmisleno, ali popularno, prikupljanje (vežbanje) mnogo kata.

Kao dodatak savlyoshimura-choki-1866-1945adavanju, držanju, rvanju, bacanju, blokiranju zglobova, davljenju i traumatizovanju anatomski osetljivih predela u zavisnosti na čega se odnose, postoji: Yoi no Kishin; mentalna priprema; In-yo (yin/yang); razumevanje veličanstvenosti odbrane i napada; go no sen; odbrambene inicijative; Sen no Sen i Sen; dva nivoa borilačke inicijative; Maai; angažovanja udaljenosti i kako iskoristiti Ma; prostor ili interval postignut kroz telesnu promenu (Tai sabaki; principi balansa i vodeće kontrole); Tai no Shinshuku; širenje i kontrahovanje, okretanje kukova, mehanika tela i zbir ukupne sile zglobova; Chikara no Kyojaku; odgovarajuća količina snage za svaku tehniku. Kiai-jutsu izgradnja i oslobađanje moćne qi; Waza no Kankyu; brzina i ritam tehnike; ju no ri; princip otpornosti i voljnosti da se savija pod vetrom protivnika; Kokzu; sinhronizacija daha sa ekspanzijom i kontrakcijom mišićne aktivnosti; Taekuean; razumevanje primene svake tehnike; Zanshin; mentalna pripravnost i kontinuirana dominacija pre i posle; Seishi o choetsu; prevazilaženje misli o životu i smrti.

Razumevanje veličanstvenosti kate, posebno kada je kombinovana sa duhovnim doktirnama, postaje savršeno jasno kako jedna paradigma (kata) može da predstavlja čitavu borilačku tradiciju. Onog momenta kada student dođe do razumevanja o težini i važnosti koje kata predstavlja, lični trening dobija novo usmerenje i smisleniju dimenziju. Štaviše, istinskim prihvatanjem kanona na kojima leži Karatedo, čovek može biti uveren da će njegove socijalne razgranatosti prožeti karakter korisnika i na taj način, vrednost i smer njegovog života uopšteno, postaje istinski poboljšan.

 Vrednost Karatedo u Modernim Vremenima

Da bude najbolji što može, bez obzira da li je to u borbi, sportu, biznisu ili samom životu, zahteva od čoveka neopisivu odlučnost i unutrašnju snagu. Prevazilazeći prepreke uobičajenog, takva nesavladiva izdržljivost i hrabrost nije moguća bez prethodno uloženog ogromnog ličnog napora i žrtve. Preduslov koji zna svaki veteran, atletski šampion ili uspešan biznismen i koji mogu posvedočiti o tome.

Kroz vrline Karatedo, čovek dolazi lice u lice sa sopstvenim slabostima. Kroz ove vrline, slabosti su preokrenute u snage, te snage u jos veće snage i tako tradicija ispunjava svoju svrhu. Nadoćna izdržljivost nas uzdiže nad moćnim silama otpora i obezbeđuje nam otpornost da izdržimo lični poraz.

Um stopljen sa tradicijom Karatedo će ostati nepropustljiv (neprobojan) za iluzije sveta, osvetljujući tamu sebičnosti i neznanja. Kao i sa samurajskim ratnicima, koji su nepokolebani suočeni sa strahom, priprema, strpljenje i poniznost su 90% borbe, pobede i življenja. Sa povećanom kontrolom nad našim umom, ili našim unutrašnjim svetom, možemo imati veću kontrolu nad našim telom i životima ili spoljašnjim svetom. Stavljajući ovu moć i znanje u svakodnevnu upotrebu, naši životi se obogaćuju i ispunjavaju na načine koje nismo smatrali mogućim.

Oni od vas koji su upoznati sa moćima kombinacije fizičkog treninga sa metodičkim samo-posmatranjem mogu posvedočiti o samo-osvajanju koja su postignuta kroz Karatedo. Međutim, mi smo na zapadu prvi put upoznati sa Karatedo kao praktičnom formom samo-odbrane kao zahtevnom, ali nagrađujućom takmičarskom rekreacijom.

Da njegovo metafizičko značenje ostaje nepoznato i da je subjekt intenzivne radoznalosti na Zapadu, dodaje značaj provokativnim rečima Henri Poincare (1854-1912). Francuski matematičar i filozof, Poinacre je napisao „Nauka je građena na činjenicama na isti način kao što je kuća građena od cigala, ali čista kolekcija činjenica nije više nauka nego sto je hrpa cigala – kuća.“ Kao i bilo koja druga nauka, čije su osnove pokidane i zlostavljane ili u potpunosti uklonjene, Karatedo je uprošten u supstanci (suštini), preuzimajući svoje nove karakteristike pod uticajem novih okolnosti.

Osnove o kojima pričam, treniranje sopstvenog uma, je sama suština na kojoj su nasi prethodnici, ljudi kao Funakoshi Gichin (1867-1957), Motobu Choki (1871-1944), Miyagi Chojun (1888-1953), i Mabuni Kenwa (1889-1952), pridavali toliki značaj.

Funakoshi Gichin je opisao Karatedo kao neopipljivo vozilo kroz koje unutrašnje otkrivanje izaziva dublje razumevanje sopstva, života i sveta. Što se tiče “kara” od Karatedo, napisao je: “Kao sto dolina može da nosi odjek glasa, tako osoba koja sledi Karatedo mora da postane prazna, transcendentirajući samo-usmerenost i pohlepu. Učini da si prazan iznutra, a uspravan spolja. Ovo je istinsko značenje “kara” u Karatedo.” Veliki master je podržavao da krajnji cilj Karatedo nije ležao ni u pobedi niti u porazu, nego radije u usavršavanju sopstvenog moralnog karaktera.

1927-e godine Motobu Choki, glavni Toudi-jutsu autoritet, bez ikakve sumnje jedan od najkontraverznijih ličnosti tradicije i jedan od najslavnijih boraca je napisao, da u potrazi da se razume suština karatea, moramo tražiti van granica neposrednih rezultata fizičkog treninga i ne stavljati previše značaja na takmičenje ili na obaranje rekorda, nego radije na mudrost kroz samo-poznanje i poniznost.