“Vibracija kukova”:  šta to ustvari predstavlja?

kanazawa-choku-zuki

Većina šotokan vežbača koji  će čitati ovaj članak, naročito oni koji su  u treningu najmanje godinu ili dve,  čuli su  za “vibraciju kukova.” . Bez obzira da li   pokrećete kukove pomoću principa ” vibracije kukova”  ili ne, to ne  predstavlja problem. Važno je da se  kreću. Međutim kako i zašto se kreću,  to su pitanja koja  bih ovde želeo  obraditi .

Neki ljudi,   ulažu prevelik napor u “vibraciju kukova” . Mogu postojati dobri razlozi za  promišljanje  o ovoj akciji,  vredno je  utrošiti malo vremena da razmislimo  o tome šta se zapravo događa (ili, prikladnije šta bi trebalo  da se događa) u toku ove akcije. Vibracija kukova  nije samo neka čudno horizontalno  ljuljanje ili treskanje  kukovima,  to nije nešto sasvim ezoterično, naprotiv.

Uobičajeni način na koji  kukovi “vibriraju” tokom udarca podrazumeva je  da kuk na strani prednje noge  krene ka meti prvi (ili, ponekad, kuk na strani zadnje noge pokrene se unazad). Zatim  kuk sa strane zadnje noge  odmah jurne ka meti.  Ova brza, jedan-dva akcija je  fizička radnja pod  nazivom “vibracija kukova”  Ponekad, kao što je to tokom blokiranja, akcija kuka izvodi suprotnu rotaciju. U osnovi, kukovi se kreću horizontalno prema suprotnoj strani od  njihovog konačnog položaja, a zatim se brzo vrate u  konačnu poziciju

Dakle, to je vrlo lako,  pomerite kuk u jednom smeru, onda u drugom, zar ne? .  Postoji više od toga. i to nije sve, u zavisnosti od toga kako gledate na to …

Ono šta se zapravo dešava u kukovima tokom ovog pokreta je rezultat relaksacije kukova, donjeg  trupa  i  gornjih nožnih mišića, koja je  potom praćena kontrakcijom  mišića ovog regiona.   Kada opustimo  ove mišiće, kukovi se  prirodno postave u  neutralan položaj  ka poziciji između dve krajnosti shomen ili  hanmi.  Posle opuštanja  ovih mišića, dolazi do  kratkotrajne kontrakcije što kukove dovedi  u  finalnu poziciju, to jest manje-prirodan položaj kuka, u jednu od  krajnosti  bilo shomen ili hanmi položaj. Rezultat ove  fizičke radnje je ono što nazivamo  kao “vibracija kukova”

 

Ukoliko pokušavamo da napravimo veliki pokret kukova da bi  dodali  horizontalnu silu u  tehniku, onda je verovatno bolje koristiti veće pokrete kukova, umesto  “vibracije”.   Svrha  “vibracija kukova” nije toliko dodati rotacionu silu u tehnike. To nije glavna svrha uopšte; to je sporedni efekti.  To je više rezultat akcije usmerene ka efikasnom kretanju. Kroz relaksaciju, tokom prvog dela pokreta, trebalo bi da budemo u stanju da povećamo brzinu i da budemo  u mogućnosti da više prirodno reagujemo na nepoznate stimuluse. Zbog tenzije, u završnom delu pokreta, trebalo bi  da se  povežu različiti delovi tela zajedno (mišići se povezuju  čvrsto međusobno preko i oko zglobova)  tako dolazi do zaustavljanja pokreta. Energija konzervirana u fazi  opuštanja koristiti se tokom napetosti, da stvori “dinamičnu tenziju,” to jest  oštar kontrast između opuštanja i napetosti mišića regiona kukova.

 

Ukratko bih naglasio,  kada razmišljamo o “vibraciji kukova,” verovatno je bolje razmišljati o kontrastu između opuštenosti  i kontrahovanosti  nego  razmišljamo  o fizičkom pokretu samog kuka.