• Mesečnu kotizaciju plaćaju svi aktivni vežbači karate kluba ”Novi Sad” unapred a najkasnije do 10-og u tekućem mesecu
  • Iznos mesečne članarine je  2.000 dinara
  • Cena ispita za za učenička zvanja iznosi 1500 dinara.
  • Kod ispita za majstorska zvanja primenjuje se pravilnik  Saveza za Tradicionalni Karate Vojvodine.
  • Svi članovi jednom godišnje prilikom upisa plaćaju  se godišnja registracija i  u  iznosu  2000 dinara.

Račun za uplatu članarine je:  330 – 1000900-24