Ichi Gan, Ni Soku, San Tan, Shi Ryoku

ichi_gan_
BUDO – koncept redosleda u akciji

Ichi Gan Ni Soku San Tan Shi Ryoku je izreka korišćena u budo-u, koja govori o značaju redosleda sadejstva delova tela u budo-u.
To je u osnovi označavanje redosleda akcije:

  1. gan: (oči)
  2. soku: (stopala)
  3. tan: (stomak, u smislu hrabrosti i odlučnosti)
  4. ryoku: (snaga/tehnika)

“ICHI-GAN”(一眼)  (1. oči), “NI-SOKU”  (二足)  (2. stopala), “SAN-TAN” (三胆) (3. stomak/odlučnost), “SHI-RYIKI”(四力) (4. snaga/tehnika):  ova sentenca utvrđuje hijerarhiju u  akcijima duha i tela, ali iscepkanost na faze u akciji svakako ne treba da postoji  pa bi valjalo  završiti sa ove  dve reči “su jedno”.

Kao što se sledi iz izreke, oči su prve po prioritetu u započinjanju akcije, a treba pomenuti da je snaga/tehnika na poslednjem mestu.

1. Gan: Morate videti protivnika i spoznati njegove namere i strategiju.

Ichi gan – na prvom mestu  pogled  podrazumeva se da u karateu pokret počinje usmeravanjem pažnje u pravcu akcije. Dakle oči usmeravamo u pravcu protivnika, jer je nemoguće izvesti efikasnu tehniku ukoliko prethodno ne kontrolišemo svoj položaj u odnosu na protivnika. Često se kaže, prvo prođemo očima pa tek onda može da prođe i tehnika. Morate predvideti protivnikove sledeće korake. Ovde se treba imati u vidu i koncept „enzan no metsuke“ (pogled na  planinu). U naprednom pogledu ova označava  viđenje ne samo protivnikovih fizičkih pokreta nego i „namera“

2. Soku: To znači rad nogu, kretanje ili bukvalno stopalo.

Udar rukom   ne počinje u ruci, nego počinje  od stopala/kukova….  O ovom se sluša od prvog treninga na razne načine. U nameri da postanemo dobri u veštini borenja trebamo izgrađivati snažne noge i stopala. Iako je po redosledu na  drugom mestu  (Ni soku) u karateu je to zbog potrebe generisanja sile iz tla  to izraženije nego  u ostalim budo veštinama. Poseban značaj za nephodno generisanje razornih tehnika imju stav i stopala.
Oni  vežbači koji udaraju rukama bez korišćenja  reakcije poda  kao rezultat takvog udaranja imaju vrlo slabe udarce.
Kad gledamo boks i kod njih uočavamo da nokaut dolazi samo iz udaraca gde je korišćeno celo telo.
U mačevanju takođe, ako se izvodi “sečenje”, to se mora uraditi celim telom uz dobar oslonac.

3. Tan: Kada izvodite udarac, trebate li da sumnjate u svoj udarac?

Trebate biti odlučni i hrabri. Ne smete biti uplašeni kada se sukobite sa protivnikom, bez obzira koliko jak i dobar može biti vaš protivnik.
Dobro je znati da je tanriki snaga „tan“ koja dolazi iz seika-tanden (oko tri prsta niže od pupka).
To je mesto gde nastaje i gde je smeštena celokupna ki energija. Kada izvodite mokuso (meditaciju), trebate biti sigurni da ste dahom napunili seika-tanden i da osećate strujanje vazduha. San Tan znači da je treće po važnosti tanden koji je bitan za razvoj snage i disanje.
TAN ima šire značenje nego samo tanden, takođe znači duh i hrabrost. Za početnike San TAN treba da znači vežbanje sa duhom hrabrošću uz korektno disanje. Međutim za napredne majstore SAN TAN ima dublji značaj i uključuje koncept razvoja sile iz tandena-a.

4. Ryoku: Ima značenje “snaga”, ali isto tako “tehnika”.

Trebamo zapamtiti da u „Budo-u“ nije prevashodno pitanje snage. Neki vežbači jednostavno udaraju prejako! Posebno početnici trebaju da zapamte da Budo-karate nije pitanje snage. U redu, Ryoku znači tehnika u ovom slučaju. Tehnika treba da bude uvežbavana i poboljšavana kroz obimnije i dugotrajnije vežbanje.
Elementi su numerisani i naravno mi moramo vežbati svaki od njih. Numerisani su zato što se dešava da poneki vole da vežbaju tehnike ali ne i tan, i kao rezultat naše tehnike ne rade u sukobu sa protivnikom, zato što se previše plašimo protivnika. Sve faze treba da budu uvežbavane. I zapamtite četiri važne faze, uptrebljavajte sva četiri elementa u zadatom redosledu tako da se možete proveravati, kako nešto ne bi propustili.
Shi ryoku znači četvrta po značaju je tehnika i snaga, to se odnosi na primenu tehnike i korišćenje snage. Prva tri nivoa (ichi gan, ni soku, san tan) se događaju u toku izvođenja tehnike i omogućavaju da tehnika dosegne maksimalan potencijal, a ukoliko izostane bilo koji od ova tri prethodna nivoa, tehnika će biti slaba i neefikasna.
Zajednička greška početnika je obrnut redosled gde fokusom samo na nekontrolisanu snagu probaju nadvladati protivnika
Samo ako su primenjeni sva četiri principa: ichi gan, ni soku, san tan, shi ryoku uspeh će biti obezbeđen.

Karate tehnika treba da generiše silu, a sve to uz pravovremnost i adekvatnu distancu.  Najčešle  se događa da  ima vrlo malo prostora za akciju to jest pravljenja  momentuma.  Prvo je opažanje pa pokret nogu prethodi pokretu centra tela, ipak faktički rekcija kreće iz centara tela,  koji pokreće akciju, a time i pokret stopala. Stopalo se pokrene prvo zato što je centar tela inertniji i sporije se pomera, ali centar tela se aktivira prvi.

Da bi centar tela pomerio stopalo, treba učiniti i imati osećaj kao da je noga okačena i podignuta od strane centra tela “Ukimi”.

Dok centar tela pomera stopalo, kuk, koleno i stopalo su mekani i bez naprezanja. Kada centar tela pomera prednje stopalo, istovremeno zadnja noga gura-vozi telo prema napred i odmah usledi objedinjavanje,  spajanje u jednu celinu.
Pod gretanja unapred, dok se prednja noga pomera napred, taban i prste prednjeg stopala ne podizati prema gore, i ako peta prva dodirne pod, takođe taban i prsti odmah uhvate i pritisnu pod.

Ključni koncept pokreta u katama je takođe „Ichi gan ni soku san tan shi roku.“ to može da se razume i ovako  ” prvo oči, drugo stav, treće tanden i četvrto tehnika”.  Tehnike, i promene smera treba da koriste ovaj princip. Svaka tehnika zahteva pravilno držanje, disanje, mentalni stav i položaj očiju (metsuke). Dakle, temeljne tehnike, ispravno izvđenje kate uključuju metsuke, stav, tanden, kime, duh, brzinu, smenu sporog i brzog, smenu jakog i mekog, usmerenos, tačnost u distanci i zanshin.

Hijerarhija u akciji 08/03/2013