FUDOSHIN

Neuznemireni um

 

 fudoshin

Gde da usmerimo pažnju – um?

Razumljivo je  da ako neko vezuje pažnju  na protivničku akciju, njegov um bit će vezan na akciju njegovog protivnika.

Ako neko svoje misli usmeri na razmišljanje o napadačkoj nameri  protivnika,  um će mu biti  zarobljen napadačkom namerom protivnika.

Ako neko misli na svoj mač, um će mu  biti zarobljen vlastitim mačem.

Ako se neko preokupira namerom da ne bude posečen,  um će mu biti zarobljen njegovom namerom da ne bude posečen.

Iz prethodnog ispada da ne postoji sasvim adekvatno mesto na koje bi trebalo usmeriti pažnju ?

Neko je jednom rekao:

“Bez obzira gde god da usmerim  um, moje namere su  kontrolisane onim na šta mislim to jest od strane mog protivnika, i ja sam na taj način  nadvladan  od mog protivnika. Zbog toga nastojim da nedam pažnji da luta  i  moje misli usmeravam u tanden ispod mog pupka. Tako sam u stanju da se prilagođavam u skladu s postupcima mog protivnika.”

Sledi razmišljanje za koji deo mog  tela  trebam da vežem pažnju?

Ako mislimo o desnoj ruci, biti ćemo  zarobljeni  i  ostatak celina tela će biti uskraćen.

Ako mislimo na oči bit ćemo previše okupirani  na  očij,  a ostalim delovima tela će nedostajati pažnja.

Bez obzira na koji deo tela mislimo,  to je ipak samo jedan deo tela, ostataku  tela  će nedostajati  pažnja.

Pa, onda, gde treba  usmeriti pažnju?

Moj odgovor je: ako um – pažnju ne  usmerite  stiktno, onda  će ići ka svim delovima tela i proširitivati se u sve tačke tela. Ukoliko neko misli, taj se zarobljava sopstvenim mislima. Budući da je to tako, ostavite po strani misli i vrednovanja, odbacite um daleko van celog tela ne vezujte ga za ovo ili ono, i kada um lako ide sa jednog do drugog mesta, tada će ostvaritivati funkciju i delovati bez pogreške.

Truditi se da se ne zaustavlja telo u jednom mestu, to je disciplina. Ne zaustavljanje uma je bitnija  suština.  Ne usmeravajte ga  nikuda, pa će biti sveprisutan.

Ovo je napisao Zen majstor Takuan Soho (1573-1645) majstoru mačevanja Yagyu Munenori-ju