Um tehnika i telo su jednoshingitai1

Princip ujedinjavanja Shin (um), Gi (veština) i Tai (telo) je važan koncept u tradcionalnom karateu. to je princip koji se ispoljava posle dosezanja svesnosti o tome da se možemo razviti do točke nesebičnosti i postići krajnje jedinstvo sa veštinom koju sledimo. Sensi Shirai odbija da principe karate tehnike svede na problem mehanike tela i veoma insistira na svesti o principu “shin-gi-tai” i primeni ovog principa kroz svakodnevno vežbanje.

 

心 Shin

Japaski Kanji za “Shin” označava “um” u svojoj osnovi. Dublje značenje karaktera odnosi se na značenje srca i moralnog integriteta. .

技 Gi

Karakter “Gi”, predstavlja “razumevanje tehničke veštine”.

体 Tai

“Tai” koji se prevodi kao “telo” fizičke sposobnosti.

一 致 Ichi suru,

jedno, harmonizirati , napraviti dogovor
harmonijae duha i tela da bi se prirodno kreirala tehnika.
Shin-Gi-Tai su tri vida u našeg bića: SHIN naš duh u smislu uniutrašnjih osećajnja, GI kao kinetička ili psihomotorna svojstva i TAI kao telesno ili kognitivni spoljni um . Ovaj princip predstavlja ujedinjavanje unutrašnjeg i spoljašnjeg što dovodi do promene na trećoj komponenti to jest veštini – tehnici.

Shin-Gi-Tai je jedinstvo uma tela i veštine kao vrhunskih ljudskih atributa. Kada su ova tri atributa u harmoniji onda je celokupno biće u ravnoteži.

U težnji za samouzdizanjem Shin-Gi-Tai nas upućuje na potraga za jedinstvom što postaje vrhunsko stremljenje svih sledbenika karate veštine. Ta potraga postaje način življenja. To je put koji smo svojom voljom izabrali i na kome istrajno hodimo.

Sensei Nishiyama je govorio:  Shin, Ki, Ryoku Ichi Um, Ki i Tehnika/Snaga moraju biti sjedinjeni