TODOME – završni udarac

U sportskoj borbi nastojimo pobediti, a ako slučajno izgubimo ne dogđa se ništa što se ne da ispraviti, pojavljuju se i druge šanse, ima puno turnira. U realnom životu je nešto sasvim drugačije, kada se nađemo u stvarnom sukobu jedna greška i možemo izgubiti čak i život.


Ipatsu Shobu – jedan susret, jedna sansa da se pobedi ili izgubi

ichi-go-ichi-e

Vrlo važna ideja u karateu je da postoji  ”samo jedna šansa za pobedu ili poraz” i to je razlog naglašavanja tehnike završnog udarca – todome waza, to je takođe razlog tako značajnog naglašavanja kime waza što je zahtev da se celokupna akumulirana energija tehnike „saopšti“ u cilj u momentu kontakta. Kime znači da celokupno biće mentalno i fizički udara u cilj, celokupno telo u što kraćem vremeskom intervalu usmerava celokupnu energiju u pravcu udara bez rasipanja ili odbijanja unazad.

U prvi mah moglo bi se pomisliti da je za Todome waza najvažniji  snažnog udarca, međutim suština stoji na drugoj strani. Zamilite ovakvu analogiju lovaca koji ima ubojit luk i strelu: od kolike bi to koristi bilo u lovu ako ne bi vodio računa o kretanju cilja , brzini vetra, razdaljini, vremenu odapinjanja…. I sad dolazimo do suštine. Todome waza  leži negde u ritmu, osećaju da se predvidi namera protivnika, sposobnosti da se ne okupira sopstvenom tehnikom, prepoznavanje efektivne distance (Chika Mai) i reakcije bez oklevanja. Ne retko je potrebno znati kada protivnika treba pritiskati a kada popuštati, treba ga dovesti u “Kyo” stanje, pa naglo ući. Dobra pažnja i reaktivnost moguća je kada smo spolja relakasirani a unutra vrlo jaki, naizgled opušteni, neuznemirenog uma.

Sve ovi uslove lakše se ostvare u trenutku odgovora na protivnikov napad (Oji waza), nego u hvatanju protivnika u stanju neaktivnosti i nespremnosti (Kake waza). Zato protivnikov napad treba da doživljavamo kao našu šansu (željen događaj, blagodat ) to je najbolja od svih prilika za todome waza, a tu i tada dolazi do izražaja ono što je za nekog ko je pošao stazom umeća borenja najbitnija vrlina koja se zove HRABROST

Mi karate vidimo kao sport i kao veštinu samoodbrane, pravila sportskog takmičenja bi trebalo da odražavaju principe samodbrane. Dakle treba da nose u sebi ideju jednog završnog udarca i vrlo ozbiljan pristup odbrani od moguće ugroženosti. Svakako da je takmičenja do jednog ipona bolje odražavaju todome princip od takmičenjima kojas se sastoje u skupljanju poena.

Todome waza 08/03/2013