Šta je karate? Odakle je potekao?

Šta je karate? Odakle je potekao?

Šta je karate? Odakle je potekao? Moto Međunarodnog Budo Univerziteta (Katsuura, Japan)  Kroz stremljenje i duh budo-a, kuje se postojana i principijelna filozofija života, koja uspostavlja put ka miru – orijentisanom pogledu na svet u kome bitiše, neguje se fizička snaga, uči se o vrednostima pristojnosti i strpljenja i utire se put za međunarodno prijateljstvo kroz sportski duh i srčanost – Dr. Matsumae Shigeyoshi (1901-1991, osnivač Budo University) Pozadina Šta

Saznajte više

Karate – razvoj, suština i ciljevi

Karate - razvoj, suština i ciljevi

Karate Razvoj, sustina i ciljevi Patrick McCarthy “Karatedo nas uči da je izvor ljudske slabosti unutrašnji, a ne spoljašnji. Dakle, putovanje mora biti u unutrašnjost, a ne spoljašnjost. Nas istinski neprijatelj leži unutar i tamo je mesto gde se sve bitke moraju prvo voditi i pobediti.” Uvod Budo čiji je Karatedo deo, je sredstvo kroz koje ljudi mogu da se upoznaju sa ritualnim, etičkim i duhovnim vrednostima drevne japanske kulture.

Saznajte više

Funakoshi Gichin – Hronologija

Funakoshi Gichin - Hronologija

Funakoshi Gichin 1868    The only son of Gisho, Funakoshi Gichin was born the 10th of November, in the Yamakawa district of Okinawa’s-old castle capital city of Shuri. 1879   Funakoshi Gichin started training at eleven years old under Azato & Itosu. 1885    At 17 years old Funakoshi became a student at the Shihan Gakko 1886   At age 18 Funakoshi Gichin became a substitute teacher at the Naha Jinjo Shogakko. 1887   As

Saznajte više

Goshindo

Goshindo

SHIRAI GOSHINDO seminar u Novom Sadu stručno vodstvo: Sihan  CLAUDIO CERUTI ALESSANDRO FERRARI Jedan od osnovnih aspekata u vežbanju karatea je proučavanje umeća efikasne samoobrane. Tradicionalni karate, uz prihvatanje naučnih metoda i savremi pristup sportskim nadmetanjima nastoji da očuva osnovne vrednosti i suštinu karate kao veštine samodbrane. Goshindo kao komponenta karatea kako poučava sensei Shirai je povratak izvornim principima samoodbrane. Tu se obrađuju principi koji su najčešće u senci takmičarskog pritupa

Saznajte više

Povezivanje tela sa tlom

Povezivanje  tela sa  tlom

Povezivanje  tela sa  tlom  je temeljno  načelo koje se primjenjuje na stav i kamae naročito u trenutku  kimea. Povećajte osećaj veze svog tela sa tlom uz osećaj  protoka vaše energije. U nastavku je  jedan metod koji možete koristiti za kreiranje ove vrste konekcije. Iz neutralne stojeće pozicije, počnite da se koncentrišete  na prednji deo tabana vaših nogu. Progresivno pomerite svoje misli sa palca na mali prst, pa spoljašnjom  ivicom  stopala  na

Saznajte više

Sun Tsu

Sun Tsu

  Sun Tsu „Umeće ratovanja“   Sun Tsu    544 pne – 496 pne * Vojskovođa koji napreduje bez čežnje za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva. * Tako je to u ratu, pobjednički strateg u ratu traži bitku posle pobede, dok onaj koji je osuđen na poraz najpre ide

Saznajte više

Učitelj i učenik

Učitelj i učenik

Majstor poučava tehniku bez trošenja reči o njenom značenju; on prosto  čeka  da  to učenik sam otkrije. To se prosto naziva “Povlači  ali ne puca”.  On uskraćuje objašnjenje,  ne zato što je zlonameran.  On to radi samo zato što želi da učenik postigne majstorstvo kroz praksu i uključivanje njegovog srca.  Ako je učenik radio punim srcem i postigao nešto, koristeći  sopstvene moći, onda on to prikaže  majstoru.  Majstor , ukoliko to

Saznajte više

Ten No Kata

Ten No Kata (天の形) Kata neba Ten No kata  je  najverojatnije kreirana od strane  Funakoshi Yoshitake. Moguće da je uticaj imao i  Funakoshi Gichin a i nekih  drugi karateke  (Egami Shigeru, Hironishi Genshin).  Kata je nastala u kasnim 1930-im,  a svakako pre 1941,  budući da je 1941  objavljena  kao dodatk izdanju knjige  ” Karate-do Kyohan” od Funakoshi Gichina   pod imenom “Dai Nihon Karate Do Ten No Kata”. Ten No

Saznajte više

Imena kata

Imena kata

O nazivima Shotokan Kata Shotokan katama  imena je dao Gichin Funakoshi. Nepotrebno je napomenuti, da je on veliki okinavljanski majstor koji je preneo karate sa Okinave u Japan. Međutim, danas se obe ove akcije ponekad pominju kao pogreške. Pre svega, on je okinavljanska imena za kate zamenio u japanizirana imena. Na primer, “Ku-San-Ku” je promenio u “Kan-Ku”. Osim toga, prilagodio je izvođenje pod uticajem japanskih ideja, on je izmenio način na

Saznajte više

Shikai

Četiri slabosti – Četiri zabrane Shikai U Budo-u nema spoljnjih neprijatelja svi su unutarašnji, četiri glavna (shikai) unutrašnja neprijatelja su: Kyo – Iznenađenje, Ku – Strah, Gi – Sumnja, Waku – Konfuzija; “Shi” je “četiri”. “Kai” je zabrana, nešto što treba naučiti izbeći,  obratiti pažnju da se ne greši.  U borenju to je  lekcija koju  treba naučiti. Preciznije ove  četiri zabrane odnose se na  stanje duha. Shikai ukazuje da borac mora držati

Saznajte više