Japanska Kultura i Ritual

Japanska Kultura i Ritual

Japanska Kultura & Ritual Na mnogo načina, Karatedo je minijaturni prikaz japanskog društva. Stoga, proučavanje ove smislene kulture i provokativnog jezika odakle je potekao može takođe pomoći da se produbi razumevanje ove umetnosti. Zasnovana na feudalnim običajima, rigidnoj ideologiji i dubokom duhovnom ubeđenju, moderni Japan je bogat u kulturološkom nasleđu, ali opet je i društvo koje ostaje vezano drevnim ritualima.   Japanci su pretežno disciplinovan i idolopoklonski  narod. Mikrokosmos oštrog društva

Saznajte više

Wai Shinzan

Wai Shinzan

Wai Xinxian Wai Shinzan “je kineski majstor i učitelj Aragaki Sesho-a (učitelj Higaonna Kanryo-a). Pravo ime mu je Wang Daxing (王 打 興: 1793 ~ 1894?). On je dolazio na Okinavu dva puta, jednom u 1838, a nakon 1866. godine kao vojni ataše u  pratnji izaslanika kineskog cara. Izgovor “Wai Shinzan” potiče od “Wang Shijiang: 王 師 匠” (što znači, Wang Sensei). Wai Shinzan je držao bliske odnose sa  okinavljanskim

Saznajte više

Hara

Hara

Vitalni centar čoveka – Hara u životu japanaca – Karlfried Graf Durckheim “Ispravi leđa, uvuci stomak”…. nacija koja je u stanju da prihvati ovaj nalog kao opšte pravilo, je u velikoj opasnosti.”, rekao mi je jedan Japanac 1938.-e godine. To je bilo za vreme moje prve posete Japanu. Tada nisam razumeo tu rečenicu. Danas znam da je istinita i zašto. “Ispravi leđa, uvuci stomak” je najkraća formula za izražavanje stanovišta,

Saznajte više