Shuhari

Shuhari

Shuhari Shuhari može biti opisan kao tri prelazne faze od početnika do master-a. Termin “Shu” bukvalno znači zaštititi ili održavati i predstavlja “učenje iz tradicije”. Na ovaj način se lanac tradicije nastavlja i prenosi. Početna faza treninga je nezamenjljiv korak na beskonačnoj stepenici rasta i razvoja u Karatedo. Nema vremenskih granica za svaku od tri faze, a prelaz izmedju jednog na drugi nivo je niti jednostavan niti momentalan. Ovi nivoi

Saznajte više

Rvanje – Qinna

Rvanje - Qinna

Rvanje McCarthy U pokušaju da se ustanovi geneološki pedigre za drevne samo-odbrambene tradicije, zanimljivo je uzeti u obzir razvoj rvanja (grappling). U Grčkoj, rvanje se može pratiti barem do 704-te godine pre Hrista, kada je prvi put pretstavljeno kao sport na 18-toj Olimpijadi. Kao dodatak osnovnim rvalačkim veštinama, za vreme tog drevnog perioda bilo je i udaranja, davljenja i šutanja. Iako poreklo ostaje nepoznato, veruje se da se prvi put

Saznajte više

Istorijske okolnosti i karate

Istorijske okolnosti i karate

Istorijske  pretpostavke kao uslov nastanka karatea  Nedokazane pretpostavke nas teraju da verujemo da je Okinavljansko civilno borbeno zaveštanje, razvijeno od strane pokorenih stanovnika postojbine pre-Meiji iz seljačke klase. Zlostavljani od strane njihovih vrhovnih gospodara, seljaci su navodno, u pokušaju da se oslobode od lanca ugnjetavanja [8], smislili svemoćnu borilačku veštinu. [8] Yazaki Takeo, Socijalne Promene i Grad Japan (Tokyo, Japan Publications, 1968.) Opisuje da je 1240 seljaka bilo uključeno u

Saznajte više

Šta je karate? Odakle je potekao?

Šta je karate? Odakle je potekao?

Šta je karate? Odakle je potekao? Moto Međunarodnog Budo Univerziteta (Katsuura, Japan)  Kroz stremljenje i duh budo-a, kuje se postojana i principijelna filozofija života, koja uspostavlja put ka miru – orijentisanom pogledu na svet u kome bitiše, neguje se fizička snaga, uči se o vrednostima pristojnosti i strpljenja i utire se put za međunarodno prijateljstvo kroz sportski duh i srčanost – Dr. Matsumae Shigeyoshi (1901-1991, osnivač Budo University) Pozadina Šta

Saznajte više

Karate – razvoj, suština i ciljevi

Karate - razvoj, suština i ciljevi

Karate Razvoj, sustina i ciljevi Patrick McCarthy “Karatedo nas uči da je izvor ljudske slabosti unutrašnji, a ne spoljašnji. Dakle, putovanje mora biti u unutrašnjost, a ne spoljašnjost. Nas istinski neprijatelj leži unutar i tamo je mesto gde se sve bitke moraju prvo voditi i pobediti.” Uvod Budo čiji je Karatedo deo, je sredstvo kroz koje ljudi mogu da se upoznaju sa ritualnim, etičkim i duhovnim vrednostima drevne japanske kulture.

Saznajte više

Goshindo

Goshindo

SHIRAI GOSHINDO seminar u Novom Sadu stručno vodstvo: Sihan  CLAUDIO CERUTI ALESSANDRO FERRARI Jedan od osnovnih aspekata u vežbanju karatea je proučavanje umeća efikasne samoobrane. Tradicionalni karate, uz prihvatanje naučnih metoda i savremi pristup sportskim nadmetanjima nastoji da očuva osnovne vrednosti i suštinu karate kao veštine samodbrane. Goshindo kao komponenta karatea kako poučava sensei Shirai je povratak izvornim principima samoodbrane. Tu se obrađuju principi koji su najčešće u senci takmičarskog pritupa

Saznajte više

Povezivanje tela sa tlom

Povezivanje  tela sa  tlom

Povezivanje  tela sa  tlom  je temeljno  načelo koje se primjenjuje na stav i kamae naročito u trenutku  kimea. Povećajte osećaj veze svog tela sa tlom uz osećaj  protoka vaše energije. U nastavku je  jedan metod koji možete koristiti za kreiranje ove vrste konekcije. Iz neutralne stojeće pozicije, počnite da se koncentrišete  na prednji deo tabana vaših nogu. Progresivno pomerite svoje misli sa palca na mali prst, pa spoljašnjom  ivicom  stopala  na

Saznajte više

Učitelj i učenik

Učitelj i učenik

Majstor poučava tehniku bez trošenja reči o njenom značenju; on prosto  čeka  da  to učenik sam otkrije. To se prosto naziva “Povlači  ali ne puca”.  On uskraćuje objašnjenje,  ne zato što je zlonameran.  On to radi samo zato što želi da učenik postigne majstorstvo kroz praksu i uključivanje njegovog srca.  Ako je učenik radio punim srcem i postigao nešto, koristeći  sopstvene moći, onda on to prikaže  majstoru.  Majstor , ukoliko to

Saznajte više

Ten No Kata

Ten No Kata (天の形) Kata neba Ten No kata  je  najverojatnije kreirana od strane  Funakoshi Yoshitake. Moguće da je uticaj imao i  Funakoshi Gichin a i nekih  drugi karateke  (Egami Shigeru, Hironishi Genshin).  Kata je nastala u kasnim 1930-im,  a svakako pre 1941,  budući da je 1941  objavljena  kao dodatk izdanju knjige  ” Karate-do Kyohan” od Funakoshi Gichina   pod imenom “Dai Nihon Karate Do Ten No Kata”. Ten No

Saznajte više

Imena kata

Imena kata

O nazivima Shotokan Kata Shotokan katama  imena je dao Gichin Funakoshi. Nepotrebno je napomenuti, da je on veliki okinavljanski majstor koji je preneo karate sa Okinave u Japan. Međutim, danas se obe ove akcije ponekad pominju kao pogreške. Pre svega, on je okinavljanska imena za kate zamenio u japanizirana imena. Na primer, “Ku-San-Ku” je promenio u “Kan-Ku”. Osim toga, prilagodio je izvođenje pod uticajem japanskih ideja, on je izmenio način na

Saznajte više