• Članarina  karate kluba ”Novi Sad” plaća se u mesečnim ratama  do 10-og u mesecu
  • Iznos mesečne članarine je  2.500 dinara
  • Cena ispita za za učenička zvanja iznosi 3000 dinara.

Račun za uplatu članarine je:  330 – 1000900-24