Raspored treninga karate kluba Novi Sad

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota
 18,30 Karate škola
9-12 god
 18,30 Početnici
6-10 god
18,30
Karate škola
9-12 god
 18,30 Početnici
6-10 god
18,30
Karate škola
9-12 god
19,30
Trening
12-18 god
19,30
Kumite i Samoodbrana
16+
19,30
Trening
12-18 god
19,30
Kumite i Samoodbrana 16+
19,30
Trening
12-18 god
20,30-21,00
Master Klas
14+
20,30-21,00
Master Klas
14+
 20,30-21,00
Master Klas
14+