Kitei
Obavezna forma ’94

nishiyama__

1. Elemenata: 46
2. Standardno vreme izvođenja: 1 min. 30 sek.
3. Linija izvođenja SHOMEN

N
E               W
S

(referee)

OBJAŠNJENJA

1. Definicija stavova Da li je stav definisan kao levi ili desni određeno je pozicijom zadnje noge

2. Tempo pokreta

 • ()  normalna povezanost
 • ( = )  brza kontinuacija
 • ( , )  istovremeno izvođenje grupe tehnika
 • . )  treutak zan-šin-a (isčekivanje i praćenje sledećeg protivnika)

3. Japanski izrazi

A. Meta napada

 • jodan – površina lica
 • chudan – solar pleksus
 • gedan – površina donjeg stomaka

B. Tehnike

 • gedan barai – spuštajući blok
 • gjaku zuki – kontra probadajući udarac
 • haito – orlovo krilo
 • haito uke – blok ivicom šake
 • kagi zuki – kuka udarac
 • keito uke – pileća glava (palac i svi prsti skupljeni)
 • mae geri – prednji udarac
 • mawashi geri – kružni udarac nogom
 • nagashi uke – povlačeći udarac
 • oi zuki – udarac sa ulazećim korakom
 • shuto – ivica dlana (Nož dlan)
 • shuto uke – blok ivicom dlana
 • soto ude – spoljašnja podlaktica
 • tate empi ate – Vertikalni udarac laktom
 • tate shuto uke – Vertikalni blok ivicom dlana
 • teisho – dno šake
 • teisho zuki – udarac dnom šake
 • tsukami uke – hvatajući blok
 • tsuki – probadajući udarac rukom
 • uchi ude — unutrašnja podlaktica
 • uchi ude uke – blok unutrašnjom stranom podlaktice
 • uraken uchi – mlat udarac nadlanicom
Nar Smer Kretanje Brzina Stav Akcija izvor sile
rei N   musubi dachi rei    
Yoi N leva noga, pa desna za četvrtinu koraka bočno   hachiji dachi    

1

N

leva noga kreće napred (N) sporo i snžžno desni zenkucu dachi levi chudan uchi ude uke. Leva ruka kreće ispod desnog pazuha Suprotna rotacija

2

N

u mestu (ista pozicija) sporo i snažno desni zenkucu dachi desna šaka chudan gjaku zuki rotacija

3

N

desna noga kreće napren (N) sporo i snažno levi zenkucu dachi desni chudan uchi ude uke rotacija suprotnog smera

4

N

u mestu (ista pozicija sporo i snažno levi zenkucu dachi leva šaka chudan gjaku zuki rotacija

5

N

leva noga kreće napred (N) sporo i snažno desni zenkucu dachi levi chudan uchi ude uke. Leva ruka kreće ispod desnog pazuha rotacija suprotnog smera

6

N

oba stopala klizaju pola koraka napred (N) Brzo i eksplozivno desni zenkucu dachi desna šaka chudan gjaku zuki (Kiai) rotacija

.

7

W

Telo se okreće u smeru kazaljke na satu i desna noga pomera se prema (W) brzo levi kokucu dachi levi uchi ude jodan nagashi uke od desnog kuka unazad (E) . Desni soto ude gedan barai počev iznad levog ramena rotacija i obrnuta rotacija

8

W

oba stopala kliznu pola koraka u smeru W brzo kiba dachi leva šaka chudan kagi zuki pomeranje tela

,

9

E

u mestu (ista pozicija) telo se okrenće suprotno kazaljki na satu brzo desni kokucu dachi desni uchi ude đodan nagashi uke od levog kuka unazad (W) . levi soto ude gedan barai počev inad desnog ramena leva šaka chudan kagi zuki rotacija i suprotna rotacija

10

E

oba stopala klizaju pola koraka prema E brzo kiba dachi desna šaka chudan kagi zuki premeštanje

,

11

S

desna noga pomera se napred (S) jednu četvrtinu koraka a) brzo b) sporo i snažno levi sanchin dachi a) desna ruka keito uke počev ispred stomaka do nivoa ispred desnog ramena (dlan je vertikalan) Leva ruka tsukami uke ispred grudi nadole do kukova ulevo (W) (dlan je okrenut nadole) b) desna ruka se okrene suprotno kazaljki na satu zatim vuče nadole ispred desne strane grudi ekspanzija ikontrakcija tela

12

S

leva noga se pomera napred (S) jednu četvrtinu koraka a) brzob) sporo i snažno Desni sanchin dachi a) leva ruka keito uke ispred stomaka do ispred levog ramena (Dlan je vertikalno) Desna ruka tsukami uke ispred grudi do ispred denog kuka (W) (dlanom nadole)b) Leva ruka se rotira u smeru kazaljke na satu i vuče nadole do ispred leve strane grudi. ekspanzija i kontrakcija tela

13

N

A)Desna noga ide jedan korak napred (S) B) Telo se rotira u smeru kazaljke na satu a) brzob)sporo sa snagom Desni hangecu dachi a) Desna ruka haito uke od levog kuka do ispred desnog ramena. Leva ruka shuto gedan barai počev ispred denog ramena.b)Desnu ruku okrenuti suprotno kazaljki na satu, zatim hvatajući vući nadole do ispred desne strane grudi. ekspanzija i kontrakcija tela

14

N

Desna noga ide jedan korak napred (N) a) brzob) Sporo sa snagom Levi hangecu dachi a) Leva ruka haito uke od desnog kuka do ispred levog ramena. . Desna ruka shuto gedan barai počev ispred levog ramena.b) Levu ruku okrenuti u smeru kazaljke na satu, zatim hvatajući vući nadole do ispred leve strane grudi. ekspanzija i kontrakcija tela

,

15

W

Telo se pomera suprotno kazalki na satu i leva noga iskoračuje u pravcu W brzo Desni zenkucu dachi levi jodan uchi ude uke rotacija

16

W

napred (W) brzo   desni chudan mawashi geri rotacija

17

W

desna noga staje napred brzo , oštro levi zenkucu dachi desna šaka ura ken jodan uchi. Šaka startuje ud levog ramena i završava u visini protivnikovog lica. vibracija

=

18

W

ista pozicija brzo levi zenkucu dachi leva šaka chudan gjaku zuki rotacija

,

19

E

telo se okreće u smeru kazaljke na satu. desna noga se pomera ka E brzo levi zenkucu dachi Desni jodan uchi ude uke rotacija

20

E

unapred E brzo   leva noga chudan mawashi geri rotacija

21

E

Leva noga brzo , oštro desni zenkucu dachi leva šaka uraken jodan uchi . Leva šaka počinje od desnog ramena i završava u visini protivnikovog lica vibracija

=

22

E

Ista pozicija brzina desni zenkucu dachi desna šaka chudan gjaku zuki rotacija

,

23

N

telo se okreće suprotno kazaljki na satu i leva noga se pomera prema N sporo, glatko,snažno desni zenkucu dachi levi chudan tate shuto uke . Leva ruka startuje ispod pazuha i pružža se paralelno sa podom. rotacija

24

N

ista pozicija brzo Desni zenkucu dachi Desna šaka chudan gjaku zuki rotacija

=

25

N

ista pozicija brzo Desni zenkucu dachi Leva šaka chudan tsuki Vibracija

26

N

Unapred (N) brzo   Desna noga chudan mae geri frontalno klatn

27

N

Unapred (N) brzo Levi zenkucu dachi Desna pesnica jodan oi zuki iskorak

,

28

S

Telo se okreće u smeru kazaljke na satu . Desna noga pomera se u pravcu S sporo glatko snažno Levi zenkucu dachi Desna ruka chudan tate shuto uke . Desna ruka startuje ispod levog pazuha i pruža se paralelno sa podom rotacija

29

S

Ista pozicija brzo Levi zenkucu dachi Leva pesnica izvodi chudan gjaku zuki rotacija

=

30

S

Ista pozicija brzo Levi zenkucu dachi Desnom pesnicom chudan tsuki Vibracija

31

S

Unapred (S) Brzo   Leva noga chudan mae geri Frontalno klatno

32

S

Unapred (S) Brzo Desni zenkucu dachi Leva ruka jodan oi–zuki iskorak

33

S

Skok unapred (S) tako da se telo okrene uvazduhu suprotno smeru kazaljke na satu brzo   Leva ruka se otvara, a desna ruka sa soto ude udara otvoreni levi dlan u trenutku gornje tačke skoka (KIAI) rotacija

34

N

Posle gornje tačke skoka , telo nastavlja sa rotacijom suprotnom kazaljki na satu do pravca (S) i prizemljuje se jedan i po korak unapred (S) od otskočne pozicije. brzo Levi neko ashi dachi Licem okrenuti ka (N) obe šake otvorene sa prstima usmerenim nagore. Leva ruka savijena idodiruje palcom solar pleksus. Desna ruka sa prstima u visini ramena je ispružena unapred ispred desne strane grudi. Lakat je neznatno savijen (KAMAE) ekspanzija i kontrakcija tela

.

35

E

Desna noga se premešta u desnu stranu (E) Sporo, klizeći , snažno shiko dachi Desna ruka počev od leve strane paralelno sa ravni poda tsukami uke . Prsti su neznatno povijeni sa otvorenim palcom. ekspanzija i kontrakcija tela

36

E

ista pozicija brzo shiko dachi Leva ruka jodan teisho zuki u desnu stranu (E) rotacija

37

N. E.

ista pozicija brzo shiko dachi Leva ruka vuče protivnika u levu stranu (W) . U isto vreme desnom jodan tate empi ate rotacija

,

38

W

ista pozicija Sporo, klizeći snažno shiko dachi Leva ruka počev od desne strane paralelno sa ravni poda tsukami uke . Prsti su neznatno povijeni sa otvorenim palcom kspanzija i kontrakcija tela

39

W

ista pozicija brzo shiko dachi Desna ruka jodan teisho zuki u levu stranu (W) rotacija

40

N. W.

ista pozicija brzo shiko dachi Desna ruka vuče protivnika u desnu stranu (E) . U isto vreme levom jodan tate empi ate rotacija

,

41

N

Desna noga se pomera za jednu četvrtinu koraka ispred levog stopala sporo ,glatko Levi neko ashi dachi Obe ruke su otvorene (shuto) i ukrštaju se ispred lica idući na stranu u GEDAN, sa dlanovima nadole. (KAMAE)

ekspanzija i kontrakcija tela

42

N

Leva noga se pomera unapred (N) brzo Desni kokucu dachi Obe ruke chudan haito uke. Prsti su u nivou ramena a dlanovi unutra ekspanzija i kontrakcija tela

43

N

ista pozicija sporo Desni kokucu dachi Obe ruke , od spolja ka unutra , hvataju protivnikove ruke i vuku na bokove istovremeno. ekspanzija i kontrakcija tela

44

N

ista pozicija brzo   Desna noga chudan mae geri frontalno klatno

45

N

Udarajuća noga staje unazad (S) brzo Desni zenkucu dachi Leva ruka dlanom nadole unazad vukući izvodi chudan nagashi uke. Desna pesnica chudan tsuki Završna pozicija je sa levim dlanom nadole oslonjenim na desni lakat. Leva podlaktica je paralelna sa telom. KIAI) ekspanzija i kontrakcija tela

.

46

N

Desna noga klizne unazad jednu četvrtinu koraka a)brzo,b)sporo, snažno Desni neko ashi dachi a) Desna ruka haito chudan uke sa prstima u visini ramena i dlanom prema licu. U isto vreme leva otvorena ruka (dlanom nadole) podlaktica paralelno sa telom i leva nadlanica uz desni lakat.b) Desna ruka pravi krug suprotan kazaljki na satu (dlan ka licu) do desnog pazuha Konačno dlan okrenut napred. U isto vreme , leva ruka izvodi krug u smeru suprotnom kazaljki na satu sa dlanom unapred do levog kuka. Zatim istovremeno obe ruke teisho.Desna ruka jodan teisho tsuki (prsti nagore). Leva ruka teisho chudan tsuki (prsti nadole) ekspanzija i kontrakcija tela

yame

N

Leva noga se pomera na stranu (W) sporo , glatko hachi jidachi    

rei

N

Desno stopalo zatim levo pomeraju se za po jednu četvrtinu koraka unutra   musubi dachi REI  

Kata Kitei 08/03/2013