Kvalifikacije ITKF sudija

202.1 Kvalifikacije

Sve ITKF Internacionalne Sudije treba da imaju sledeće kvalifikacije:

 • A. Moraju imati više od osam godina iskustva Tradicionalnog Karatea, minimum dve godine iskustva domaćeg suđenja i minimum San Dan Tradicionalno Karate zvanje registrovano kod ITKF.
 • B. Mora da zna i u potpunosti razume ITKF Takmičarska Pravila i da se u potpunosti saglašava sa pravilima.
 • C. Mora biti dobrog karaktera i visokog moralnog standarda
 • D. Mora biti stariji od 25 godina.
 • E. Mora biti registrovan član Nacionalne Federacije.
 • F. Mora imati uspešno završen zvanični Sudijski seminar ili Rekvalifkacioni kurs organizovan od strane ITKF.
 • G. Mora imati uspešno završen Sudijski Ispit i registrovan kao Sudija kod ITKF.
 • H. Mora biti nepristrastan prema religiji, rasi i politici. Ne sme biti uključen u bilo koju profesionalnu ili komercijalnu promociju. Ne sme učestvovati kao sudija ili službeno lice komercjalnim priredbama.

202.2 Sposobnost suđenja

Kategorizacija za sudije svake takmičarske grupe određuje se po principu:

 • Kumite -Kumite sudija
 • Kata -Kata sudija
 • Fuku-go (Kumite) -Kumite sudija
 • Fuku-go (Ki-tei) -Kata sudija
 • En-bu -Kata sudija

202.3 Klase sudija

Sve internacionalne sudije ITKF-a moraju biti klasifikovane po jednom od sledećih principa: vrsta A, B ili C.

Klasifikacija sudija treba da zadovoljava kriterijume:

Sudije klase A: moraju imati dve ili više godine iskustva kao sudija klase B i biti promovisani u sudiju klase A od strane Tehničkog komiteta ITKF-a, a na preporuku uglednih regionalnih organizacija. Sudija klase A mora imati Go Dan Tradicionalnog karatea, registrovan u ITKF. U protivnom, sudija mora imati minimum trideset pet godina života i minimum šesnaest godina iskustva u Tradicionalnom karateu. Sve sudije klase A imaju pravo da sude na svim oficijelnim takmičenjima u kategorijama za koje su kvalifikovani.

Sudije klase B: moraju imari dve ili više godina iskustva kao sudija klase C i biti promovisani u sudiju klase B od strane Tehničkog komiteta ITKF-a, a na preporuku uglednih regionalnih organizacija. U suprotnom, sudija klase B moraju posedovati Yon (četvrti) Dan Tradicionalnog karatea registovanog u ITKF, sa najmanje trideset godina života i minimum dvanaest godina iskustva u Tradicionalnom karateu. Sudije klase B imaju pravo da sude na svim oficijelnim takmičenjima kao Fuku-shin (ugaoni sudija) u Svetskom šampionatu i u drugim svetskim i regionalnim takmičenjima. Takođe mogu suditi i kao Shu-shin (sudija u terenu) na drugim internacionalnim takmičenjima u kategorijama za koje su kvalifikovani.

Kvalifikacije za sudije 08/03/2013