Trening sistem tradicionalnog karatea

Tradicionalni karate se razvio u Japanu na osnovama budo-a. To je u najkraćem sistem po kome pojedinac bez oružja, onesposobljava protivnika sa jednim udarcem (Todome waza).
Budo je generalni izraz za Japanske borilačke veštine čiji je cilj razvoj mentalne i fizičke veštine do nivoa koji vežbaču omogućava da zaustavi protivnika ne samo upotrebom sile, nego mentalnom snagom i karakterom.

trainingstructureII Osnove

1. Potrebni fizički i mentalni preduslovi za uspešnu upotrebu tehnike

a. Stabilne emocije
b. Napuniti donji stomak Tanden sa Ki energojom
c. Održavati osu tela uspravno u odnosu na pod

  1.  Trtičnu kost gurati prema pupku
  2.  Gurnuti zadnjicu napred tako da se maksimalno koriste stomačni mišići
  3.  Držati vratne pršljenove pravo, bradu napred i nagore, disanje održavati paralelno sa podom
  4.  Održavati „Kami tanden“ držeći oči fokusirane u pravcu centra čela i održavat tok „Ki“-a iz Tandena to centra čela i onda ka protivniku
  5. Održavati „Enzan-no-metsuke“ osećaj da su oči „povučene unazad iza glave“ i postavljene ka protivniku tako da obezbeđuju punu sliku protivnika

2. Održavati telo povezanim

Ljudski mozak ima mnoštvo nervnih ćelija. Nestabilne emocije dezorganizuju reakcije među tim ćelijama i izazivaju oklevanje,konfuziju, nervozu itd..
Međutim Budo kaže „ Ne izvodite karate tehnike razmišljanjem nego „Ki“-em „Tink by Mind Act by Ki“.

3. Disanje

Namera i adekvatno disanje produkuju tehniku (Intencija praćena disanjem)
Smer izdisaja ide iz poda kroz „Tanden“ ka pravcu tehnike
Reverzni (stomačni) izdisaj ide od spolja kroz „Tanden“ ka podu
Napomena: Udisaj ne može praviti silu

4. Pokret iz centra kontrakcije

Sve tehnike počinju unutar tela kao mala akcije koja se širi kao efekat talasa
U slučaju nožnih udaraca centralna linija tela normalno blizu Tandena inicjalizuje pokret trtice

5. Sekvence pokreta

1. Prijem i reakcija na eksternu informaciju (Pokret protivnika)
2. Analiza informacija
3. Formiranje strategije potom izbor tehnike
4. Stvaranje slike, imaginacija
5. Disanje
6. Mišićna akcija proizvodi tehniku

6. Naučne osnove sporta

A. Zakon o održanju količine kretanja – momentuma

Momentum se ne može uvećati niti centar težine premestiti ukoliko nema dejstva spoljnje sile (na primer sile od poda)

B. Akumulacija energije

Svaki od delova tela mora se pokrenuti u tačno određenoj sekvenci da bi se maksimizirala akumulacija energije
Svaka od komponenti mora doseći maksimalni momentum pre prelaska u narednu fazu pokreta tela u cilju postizavanja maksimalne sile

C. Važne tačke

Svaka od komponenti tela mora štaviše poslužiti i kao precizna osovina u maksimalnoj integraciji prenosa sile
Konekcija se mora održavati tako da obezbedi dobru ravnotežu između prenosa i maksimizacije akumulacije sile

D. Prateći pokreti

Tokom kretanja komponenti tela, prvi impuls je od intencije i potom ostale komponente tela slede po automatizmu

E. Završna sila

Završna sila u tehnikama tradicionalnog karatea dolazi od sile reakcije koja dodatno uvećava momentum pokreta, pritiskajući pod uz izdisaj povećava se ubrzanje pokrenutih delova tela.

Ubrzanje može povećati brzinu 2 do 3 puta . To znači da pojedinac snagu udarca može povećati 2 do 3 puta . To je razlog zašto neko ko je sa manjom mišićnom masom može nadvladati krupnijeg protivnika

Trening sistem 08/03/2013