dojo-kunDojo kun ( Dođo pravila)

Uobičajeno je  postavljeno  na ulazu trening sale i definiše  šta je dozvoljeno, a šta ne. Funakoši Gičinu je definisao ta pravila  a JKA je kasnije sledilla tih pet pravila. Postoje mišljenja da to potiče  još  od Sakugave na Okinavi. Dođo pravila,  set od pet principa, ponavljanih na kraju svakog treninga, imaju za cilj da se trening unapredi i uokviri u etički kontekst.

Ovih pet pravila glase:

一、人格完成に努むること
hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto
一、誠の道を守ること
hitotsu, makoto no michi wo mamoru koto
一、努力の精神を養うこと
hitotsu, doryōku no seishin wo yashinau koto
一、礼儀を重んずること
hitotsu, reigi wo omonzuru koto
一、血気の勇を戒むること
hitotsu, kekki no yū wo imashimuru koto

PLAY DOJOKUN

… značenje ovih reči je:
Na prvom mestu. Teži usavršavanu karaktera.
Na prvom mestu. Budi odan.
Na prvom mestu. Teži savršenstvu.
Na prvom mestu. Poštuj druge.
Na prvom mestu. Kloni se nasilnog ponašanja.

Reč Hitotsu znači jedan ili prvi (u smislu “pod jedan” ili “na prvom mestu”), i ta reč  prethodi svakom pravilu kako bi se naglasilo da je iste važnosti kao i ostala.

Dođo kun se takođe pojavljuje i u drugim borilačkim veštinama i karate stilovima, sa sadržajem koji je u skladu sa glavnim usmerenjem stila. Pa tako u Gođu ryu (Goju Ryu)  dojo kun se sastoji od osam pravila:Pod jedan. Budi skroman i učtiv

Pod jedan. Treniraj u skladu sa svojom fizičkom snagom
Pod jedan. Treniraj revnosno i sa kreativnošću
Pod jedan. Budi smiren i brz
Pod jedan. Pazi na svoje zdravlje
Pod jedan. Vodi jednostavan život
Pod jedan. Ne budi previše ponosan, a ni skroman
Pod jedan. Treniraj sa strpljenjem

vukasinn-sukleta-prvi-trening-karatea-u-novom-saduU traditionalnim dōjōima  u obraćanju učitelju, i starijima. kao i na početku i kraju treninga  u toku pozdravljanja senseia grupno se izgovora . “arigatō gozaimashita”  To implicira smisao “hvala vam što me poučavate”.
–  arigatō gozaimashita  (有り難うございました) – Hvala Vam veoma mnogo.)
–  onegai shimasu  – molim (kada pitamo za nešto, uobičajeno u smislu  (Molim vas dozvolite da vežbam sa vama)