Trening sistem tradicionalnog karatea

I Definicija Trdicionalnog karatea

Tradicionalni karate se razvio u Japanu na osnovama budo-a. To je u najkraćem sistem po kome pojedinac bez oružja, onesposobljava protivnika sa jednim udarcem (Todome waza).

Budo je generalni izraz za Japanske borilačke veštine. Čiji je cilj razvoj mentalne i fizičke veštine do nivoa koji vežbaču omogućava da zaustavi protivnika ne upotrebom sile, nego mentalnom snagom i karakterom.

II Osnove

1. Potrebni fizički i mentalni preduslovi za uspešnu upotrebu tehnike

a. Stabilne emocije

b. Napuniti donji somak Tanden sa Ki energojom

c. Održavati osu tela uspravno uodnosu na pod

1.) Trtičnu kost gurati prema pupku

2.) Gurnuti zadnjicu napred tako da se maksimalno koriste stomačni mišići

3.) Držati vratne pršljenove pravo, bradu napred i nagore, disanje održavati paralelno sa podom

4.) Održavati „Kami tanden“ držeći oči fokusirane u pravcu centra čela i održavat tok „Ki“-a iz Tandena to centra čela i onda ka protivniku

5.) Održavati „Enzan-no-metsuke“ osećaj da su oči „povučene unazad iza glave“ i postavljene ka protivniku tako da obezbeđuju punu sliku protivnika

2. Održavati telo povezanim

Ljudski mozak ima mnoštvo nervnih ćelija. Nestabilne emocije dezorganizuju reakcije među tim ćelijama i izazivaju oklevanje,konfuziju,nervozu itd..

Međutim Budo kaže „Ne izvodite karate tehnike razmišljanjem negi „Ki“-em „Tink by Mind Act by Ki“.

3. Disanje

Intencija i adekvatno disanje produkuju tehniku (Intencija praćena disanjem)

Izdisaj ide iz poda kroz„Tanden“ pa ka pravcu tehnike

Reverzni izdisaj ide od spolja kroz „Tanden“ ka podu

Napomena: Udisaj ne može praviti silu

4. Pokret iz centra kontrakcije

Sve tehnike počinju unutar tela kao mala akcije koja se širi kao efekat talasa

U slučaju nožnih udaraca centralna linija tela normalno blizu Tandena inicjalizuje pokret trtice

5. Sekvence pokreta

1. Telo primi i reagujena eksternu informaciju(Pokret protivnika)

2. Analiza informacija

3. Formiranje strategije potom izbor tehnike

4. Stvaranje slike imaginacija

5. Disanje

6. Mišićna akcija proizvodi tehniku

6. Naučne sportske osnove

A. Zakon o održanju količine kretanja – momentuma

Internal momentum se ne može uvećati niti centar težine premestiti ukoliko nema dejstva spoljnje sile (na primer sile od poda)

B. Akumulacija energije

Svaki od delova tela mora se pokrenuti u tačno određenoj sekcenci da bi se maksimizirala akumulacija energije

Svaka od komponenti mora doseći maksimalni momentum pre prelaska u narednu fazu pokreta tela u cilju postizavanja maksimalne sile

C. Važne tačke

Svaka od komponenti tela mora štaviše biti precizna osovina u maksimalnoj integraciji prenosa sile

Konekcija se mora održavati tako da obezbedi dobru ravnotežu između prenosa i maksimizacije akumulacije sile

D. Prateći pokreti

Tokom kretanja komponenti tela, prvi impuls je od intencije i potom ostale komponente tela slede po automatizmu

E. Završna sila

Završna sila u tehnikama tradicionalnog karatea dolazi od sile reakcije koja je rastući momentumpokreta tela i težine,zajedno sa maksimalnim ubrzavanjem pritiskajući pod uz izdisaj

Ubrzanje može povećati brzinu 2 do 3 puta . To znači da pojedinac može povećati 2 puta . To ilustruje kako neko ko je sa manjom mišićnom masom može nadvladati krupnijeg protivnika

Tehnički principi 10/03/2013