Dođo Kodeks – Rei Shiki

 slobodan-milicevic_sole-i-vuki

 

Običaji u dođou se moraju poštovati jer izražavanje poštovanja i ljubaznosti prema senseiu i saborcima je deo duha i filozofije karatea. Poštovanje, je sastavni deo budoa i karatea, bez tih običja naše vežbanje bi bilo jedva nešto malo više od običnog nasilja. 

Karate je izvorno japanska veština, i ukoliko propuštamo da održavama njegov japaneski identitet mogli bi izgubiti njegovu suštinu. Običaji u dođou su bitni za kreiranje neophodne atmosfere jer tako spoznajemo ne samo svojim naporom nego i preuzimanjem spoznaje od onih koji su bili pre nas.

 

Biti spreman za trening – to je obaveza, ne dajte da zbog vas propadne trening vama i vašim partnerima. To podrazumeva da trebate doći spremni na trening i zato uzimajte obrok na bar dva sata pre treninga.

Ne koristite obaveze oko škole ili posla kao izgovor za izostanak ili kašnjenje. Biti dobro organizovan takođe je deo našeg napora. Potruditite se da pristupite početku treninga na vreme

 

Kada je je vreme vrlo vruće, ponesite vodu na trening, obratite pažnju na dodatni unos tečnosti u toku vežbanja, jer ako ste dehidrirani i vežbate duže vreme pod takvim uslovima, možete oštetit zdravlje

 

 

Svoj kimono nakon treninga izvadite iz torbe, nikada ga ne ostavljaj u torbi između dva treninga.Telo i kimono držite čistim, nokte podrezanim, složite kimono pravilno da bi bio uredan za trening i neka je bez upadljivih amblema i ispisa, osim klubskog amblema

 

Ne ulazite u dođo neadekvatno odeveni, obaveza je biti obučen u kimono sa uredno zavezanim pojasom u skladu sa zvanjem. Ne ulazite obuveni na trening površinu.


Odrasli vežbači, ako ste uzeli alkohol nipošto nemojte ulaziti u dođo, a kamoli sudelovati u treningu.
Skinite sat i sav nakit pre treninga, a mobilni telefon takođe odvojte od sebe i učinite kako ne bi bio čujan u dođou.

 

Pri susretu sa senseijem, trening partnerima ili ostalim budokama, nakloni se.

Prilikom ulaska u dođo napravite naklon uz tiho izgovarajući reči ‘Onegai Shimasu’ i prilikom odlaska ‘Arigato Gozai Mashita

 

Bilo da je pozdrav stojeći ili klečeći ne povijajte se u vratu nego u struku. Pozdrav treba da izrazi respekt i skromnost, pa oborite pogled jer onaj koga pozdravljate nije vaš neprijatelj – ako ne postoji respekt onda bolje da ne pozdravljate.

Pozdrav je rezervisan za momente iskrenosti, za osećaj dužnosti (giri) i etikecije (reigi) koji nalažu da se  treba iskazati uljudnost.

 

Vežbač koji je pristigao posle početka treninga pre priključenja grupi treba da izvrši punu proceduru seiza pozdrava, na ivici trenažne površine, okrenut ka Senseiju. Potrebno je da sačekate da vas instruktor zapazi i odobri uključenje, tada se trebate pokloniti i pridružiti ostatku grupe na kraju linije, ne ometajući uspostavljeni red.

 

Kod ulaska u dođo trebate znati da ne pozdravljate pod i zidove nego pozdravljate vašu predanost, napor, pa uradite to kao lično zavetovanje.

 

Karate počinje i završava poštovanjem”: to pokazujemo tako što počinjemo i završavamo trening na sledeći način:

Vežbači se postrojavaju u vrstu, rame uz rame samoinicijativno ili na komandu najstarijeg učenika ‘Seiretsu’ (postroj se), po rangu sa desna na levo. Najstariji (po rangu) objavljuje ‘Kiotsuke’ – pažnja,’ Seiza’– klekni,

Svi istovremeno i jednolično, spuštaju se prvo na levo koleno, držeći leđa uspravnim, potom desno koleno, na kraju sed na pete sa ukrštenim stopalima, dlanove položi na gornji deo butana, ruke usmeremne unutra jedna ka drugoj. Na komandu sempaija “Mokuso“– počni meditaciju  ruke se položu dlanovma nagore, tako da je leva gornja, oči se zatvore i treba uroniti u meditativnu pripremu treninga., ‘Mokuso Yame’ – kraj meditacije oči se otvore, a dlanovi ponovo polože na butine. “Shomen ni rei” – poklon prema Shomen-u, “Sensei ni rei”- poklon instruktoru  vežbači spuštaju dlanove na pod, dovodeći trup u paralelan položej sa podlogom, naklan traje oko 2 sekunde pa podignu glavu tek kada to uradi Sensei, dlanovi su na podu usmereni jedan ka drugom a laktovi neznatno napolje okrenuti, pod se nikako ne dodirne glavom. Prvi do čelnog može da najavi “okret na desno“, “Sempai ni rei”- poklon starijem bratu, potom čelni u vrsti kaže „lice napred“. Komanda “Otagai ni rei”- pozdrav međusobno izgovarajući “Onegai shimasu”, sa smislom – molim prihvatite me (dodatni smisao može biti kao: verujem, poštujem),, komanda ‘Kiritsu”- ustani ili ‘Ritsu Rei’ poklon u stojećem stavu te svi ustaju istovremeno. Na kraju treninga uz “Sensei ni rei” svi izgovore “Arigato Gozaimashita” – hvala (što me poučavate).

Kada se naklanjate (shomen-ni, sensei-ni, ili otagai-ni) uvek se zadržite duže nego stariji od vas. Takođe ako izgovarate ‘onegai shimasu’ ili ‘domo arigato gozaimasu’ izgovorite to korektno

 

Uobičajeno je da mlađi vežbači pomažu u donšenju potrebnih rekvizita koji se koriste prilikom vežbanja, te i na taj način da pokažu poštovanje.

Kada ste pozvani od sensei-ja, uvek trčećim korakom pristupite do mesta

 

Nemojte prekidati senseijeve instrukcije, nemojte se upuštati u razgovor za vreme vežbanja.

Budite tihi i savesni, ne sudelujte u pravljenju buke, glasnom smehu, i navijanju, uzdržavajte se od burnog pokazivanja emocija.

Psovke u dođou su striktno zabranjene.

 

Svaki vežbač koji želi da napusti dođo treba da se obratiti Senseiju da bi ga obavestio i dobio dozvolu – činite to prilaskom na adekvatno rastojanje i naklonom.

Ako je potrebno napustiti trening tražite dozvolu od senseia obraćajući mu se sa „sensei“ i pri odlasku pokloniti se grupi

Nemojte bez potrebe razvezivati ili skinuti pojasil i kimono dok ste u dođo-u

Razgovor u toku treninga mora biti sveden na minimum. Sačuvajte pitanaja za kraj najčešće posle finalnog pozdrava

Ne spada u kulturno ponašanje komentarisanje vežbanja drugih vežbača

Kada treba da popravite kimono u toku treninga, poklonite se partneru povucite se unazad okrenite bočno i uradite to

Nikada se ne naslanjate na zid i nemojte ležati na podu, klečite ili sedite formalno (sa prekrštenim nogama), uspravnih leđa

 

Kada demonstrirate pred senseijem ili ukoliko primate direktnu instruciju od senseija vežbač se zahvaljuje naklonom u stojećem stavu.

 

Ukoliko se u okviru dođo-a neko povredi ili mu pozli, ukoliko niste direktno umešani uglavnom treba da nastavite sa vežbanjem. Ne stajte, ne paničite i ne gurajte se unaokolo. Sensei će reći da li trebate da stanete ili da ukažete pomoć.

 

Ne odustajte i ne prekidajte vežbanje na svoju ruku, jedino kad sensei objavi pauzu i tada iskoristite to vreme da uzmete tečnosti i popravite kimono, Ne pravite veliki posao oko uzimanje tečnosti, to je kratkotrajno i iz ivicu dođoa.

Karate trening ustvari trenira tvoju volju, drugim rečima, treba da osetiš fizički i mentalni napor. Ne beži od tog.

 

Nemojte nikada prolaziti između postrojene vrste i senseija – uradite to po rubu dođoa. Nemojte u zauzimanju trenažnog mesta biti spori, jer time usporavate celu grupu na treningu

 

Međusobni sparing među sportistima nije dopušten bez dozvole instruktora.

U radu sa partnerom obostarno se istovremeno naklonite pre i posle svakog sučeljavanja

 

Vežbači ne uzimaju na sebe ulogu instruktora JEDINO POŽELJNO POUČAVANJE PARTNERA JE LIČNOM REVNOŠĆU i PODVIGOM

Vežbač NE IZBEGAVA TRENAŽNI NAPOR SAMOUPOŠLJAVANJEM NA POUČAVANJE PARTNERA
Nije kulturno niti dozvoljeno u u prisustvu senseija bez njegove dozvole bilo kome šta objašnjavati i pokazivati

 

mabuni-nishiyama-i-slobodan-milicevic-bejar-1024x777

Ukoliko se radi sa partnerom a vi nemate partnera, nemojte sedati ili stajati, nego trenirajte na sličan način kao oni koji imaju partnera.

Kad se menja  trenažni raspored vežbača i  pozvani ste da se postrojite u linji, uradite to brzo.

ZNAJTE VAŠE MESTO U VRSTI, Poredak po kome se postrojavate nije uvek samo po visini zvanja, nego i po vašoj ODGOVORNOSTI u grupi.

Dok klečite, nemojte se nepotrebno pomerati. Treba da nastavite sa korektnim klečanjem čak i kada vas počne boleti. Kontrolisati svoj stav, održavati seiza i kada postaje neudobno je deo karatea, Ako imate ozbiljne razloge premestite se u sedeći položaj sa ukrštenim nogama, ali ne pomerajte se prečesto. Seiza je dobrodošao položaj na treningu – neka vam postane omiljeni položaj.

U toku treninga pozdravljajte naklonom iz struka nagnuvši se za 15 stepeni i oborite pogled.

 

Učenici treba prvi da pozdravljaju senseija a sensei će prihvatiti pozdrav pod uslovom da to ne remeti redovan tok treninga

Sensei i instructori ne treba da budu oslovljavani po nadimku ili po imenu – prezime je adekvatan način oslovljavanja vežbača u toku treninga

Vežbači treba da se potrude kako bi razumeli i sledili trening onako kako ga vodi sensei

Reči “hai” (da) i “osu” (molim poštujem, prihvatam, ispovedam) se često koriste kako biste stavili do znanja da ste čuli i prihvatili šta je senesei rekao. Reč “osu” (izgovoriti “oss”)  se može koristi prilikom svih međusobnih pozdravljanja.

Kada pozdravljate senseia, ne činite to prečesto, ako je posebno vama ukazao na nešto, potvrdite da ste čuli i razumeli praveći shiken-rei (stojeći naklon od 15 stepeni), međutim za ovakve slučajeve ne očekujte da on svaki put treba uzvrati pozdravom.

Pokazujte respekt i držite ispravan dostojanstven stav, razvijajte hrabrost i borbenost. Nemojte podcenjivački komentarisati druge karate stilove ili tehniku savežbača. Oni koji su na putu karatea treba da se bore protiv: karakternih slabosti, sebičnosti, svadljivosti i da uvek ostanu smireni u srcu. Negujte zajedništvo i razumevanje saosećajno se stavljajući u ulogu drugih, gledajući stvari kroz oči drugih. Poštujte ideale odanosti i časti, poštujte starije – one koji su došli pre vas

 

Odražavajte samosvesnost o mentalnoj i fizičkoj sposobnosti koja dolazi sa iskustvom, a koja vas čini drugačijim i samopuzdanim. To je bitno jer je moguće dovesti protivnika u podređen položaj putem mentalne i fizičke nadmoći (Kuraizume) i pre fizičkog kontakta. Negujte držanje „kuraizume“ (Presija na protivnika superirnošču duha bez izvođenja tehnike)  

Da li je dovoljno rečeno ? … Čini mi se da je moglo u dve tri reči: pažljivost, uljudnost i borbeni duh

 

Dođo kodeks 08/03/2013