Uke Waza

 

nishiyama-5_n

Postoje tri glavne vrste Uke Waza:  Kuka blokovi  (Kake Uke), Brišući blok (Nagashi Uke) i  Udarajući  blokovi.
Udarajući  blok je najčešći u našem  karateu, to se prvo uči na početku, i to je glavna tema ovog članka.

Treba biti u stanju koristiti čisteće-sklanjajuće ili udarajuće  blokove  u adekvatnoj situaciji  i u pravo vreme.  Nagaši (čisteći blokovi )  zahtevaju  manje snage i vrše su glatko, uopšte, kada je malo  kasno za udarajuće  blokiranje treba koristiti nagaši uke.

Primena Uke vaza treba da je  instinktivna  protiv neočekivanog napada

Kada smo u kamae suočeni  sa protivnikom  treba  “dati pravac tehnici”, to znači da iz  Tandena,  (centar energije, 3 prsta ispod pupka prema kičmi)  i kami Tandena, (gornji centar energije, tačke između  obrva)  “ispucavamo”  ki energiju.  Projektovana  je ka  protivniku, mišići već imaju pravac, odluka je već napravljena, Onda  dah  zaista postaje okidač koji pokreće  reakciju/akciju

Treba malo isprednjačiti u odnosu na trenutak napada,  ruke su mentalno u dodiru sa  protivniikovom rukom, na liniji dolazećeg  napada. Fizički još se ne  dodiruju,  ali mentalno dodiruju.

Ova mentalna priprema, “daje  pravac  tehnici”,  što je  ključno za uspeh Uke vaza iz  2 razloga:

 

1. Kada smo u opasnosti  refleksno podižemo ruke da zaštitimo glavu,  ovo je  kretanje unazad – uzmicanje, što nije svrsiushodno  u aplikaciji.
Ne možemo promeniti ovaj refleks, ali možemo da ga preusmereimo u skladu sa  našom  namerom, i reakcija treba da bude u pravcu protivnika

2. Kada se  napad  desi ne možemo analizirati,  odlučiti i onda se pokrenuti,  to je suviše kasno,  kada mišići već imaju pravac,  dah je okidač  “zaobilazeći razmišljanje”, i omogućavaju nam da se pokrenemo  kad protivnik inicira akciju, bez zazora.

Sledeća priprema, ruke imaju blag, ali konstantano pokretanje,  levo-desno, kao produžetak centra tela/donjeg dela kičme, ovaj pokret  jedva je primetan, ali unutra u centar tela pokret treba  da bude uvek prisutan, motor radi, tako da  lako pokrene akciju, iz kretanja a ne iz mirovanja. To  izgleda slično ovom : “ptičija krila lepršaju a telo još izgleda kao da se ne pomera”

Smatrajte da blok nije odbrana, Kad spoznate  da  je kasno za Sen,  napadate  protivnikovu napadačku  tehniku na putu  ka napad na  njegovo  telo. Uke Waza je tehnika  Go no Sen-a

 

nishiyama-_n

Tehničke napomene:

1. Dah i  reakcija kičme, omogućavaju hvatanje napada što je pre moguće.

Ne koristite oči,  jer ako gledamo morati ćemo da potvrdimo da se pokrenuo a to će biti  prekasno. Ako gledamo bit ćemo preinformisani jer  protivnik ima mnoštvo  opcija i to će  kod nas verovatno izazvati  sumnju  i oklevaje, trebalo bi  osmatrati a  ne gledati.

 

2. U okviru bloka moramo preuzeti liderstvo

I biti ispred ritma, moći  razbiti  protivnikov ritam i kontrirati  između njegovog ritma i ne u njegovom ritmu. To znači da pogodilmo protivnikov napad pre njegovog kimea, dok je protivniku još  prostalo  zamaha, i njegov preostali momenat je prostor za naš kontranapad.
Ako ne možemo da izvršimo kontranapad pre nego što protivnik doseše kime moramo se prebaciti na Amashi vaza, koristeći  prostor  za pomeranje unazad,  Kada da se primeniti Uke waza ili Amashi-vaza nije svestan izbor, nije u glavi, to je rezultat iskustva izloženosti određenim situacijama mnogo puta

 

3. Kada blokiranje stopalo se prvo kreće,  potom  težište,  centar tela  pomera  se vrlo malo, jer  uke vaza, nije “todome” –  završna tehnika ima  cilj  samo da skrene napad, puna upotreba telesne težine nije neophodna. Prvo pomeriti nogu  je brže, jer  nikada ne možemo pomerati telesnu težinu tako brzo kaošto  udarac dolazi do nas.
Takođe, pomeranjem nogu prvo nam omogućava da zadrži glavu unazad dok napredujemo što  je sigurnije i omogućavava  nam  dobar pregled.

Korišćenje zadnjeg stava je delotvorano jer   omogućava da pomanje  noge  da se podesi razdaljina bez pomeranja težine, to se  ne može učiniti u prednjem stavu.

Pogledajte koliko mnogo  primera nam daju  kate korišćenja zadnjeg  stava sa Uke vaza  i u većini slučajeva kretanje je  unapred, jer uke-vaza treba koristiti sa ulaskom “unutra”, ako idemo unazad koristimo prostor da se izbegne napad i nije potrebno blok.
Kada prelazimo  iz bloka u kontraudarac, treba da u potpunosti koriste pomeranje težine  tela u napadu, jer je to todome vaza, tako da se   pomrimo iz  zadnjeg stava u  prednji stav.

 

4. Ruka ide po pravoj liniji, radije nego po krugu.

Ovo je važno, blokirajuća  ruka ide po najkraćoj putanji  da presretne protivnikov napad, mi opisujemo ovaj pokret kao pravolinijski sa blagim lukom na kraju, jer moramo da stvorimo silu  po uzdužnoj liniji.
Dva su razloga za ovo:
Prvi, prava linija je brža nego krug, pa ako blokiramo po  krugu mi smo u nepovoljanom  položaju.
Drugi,  izbegavamo reakcija izbora, uplitanje misli, kada smo  napadnuti  naš  dah reaguje i ruka se pokreće pravo ka protivniku, i dok ruka napreduje biramo  levo ili desno, jodan ili chudan, ovaj izbor nije u mom mozgu,  to ide  iz podsvesti, proizilazi  iz mog iskustva.
Nekoliko važnih detalja u vezi ove tačke su, prvo blok je  što jemoguće veći  bez preteranog širenja i gubljenja povezanosti  između centra tela  i ruku,  a to je zato što želimo  da uhvatimo protivnika što je pre moguće, pre nego što je akumulira energiju i to na njegovoj teritoriji.
Drugo lakat se pomera  što je manje moguće, da bi se očuvala  veza između tela i  lakta,  kako bi se izbeglo izlaganje našeg centara tela, kao i  da ne bi  nepotrebno isturali lakat,  došli bi u situaciju da ruku pomeramo  izolovano,  što znači da bi mozak  morao naložiti kretanje ruke i da više  ne bi bilo  reakcije dahom  i reakcija iz kičme, i to bi  verovatno bilo kasno.

 

5. Koristite regiju  ručnog zgloba šake  kao kontakt površinu  i napadnite  protivnikovu ruku u oblasti ručnog zgloba ili blizu

Površinom  u blizini ručnog zgloba možemo proizvesti najveću silu, jer imamo najbolu polugu, ona je kao “sveet spot” na bejzbol palici. Takođe nam omogućava  “tsukome”, da uhvatimo  protivniku u ruke posle bloka, ako je potrebno, posebno ako ima oružje, ili ako želimo da ga bacimo.
Napad na protivnikov zglob šake, ne samo da daje najbolju ugao poluge nego je to i  brže nego li stići do  podlaktice ili nadlaktice.

 

6. Tvoj blok štiti tvoju sredinju liniju  i  upravljuje  ka  kontranapadu.
U krajnjoj  poziciji bloka, vaša centaralna linija  treba da budu zaštićena,  vaše  ruke treba da prave  trougao ispred centra tela, ne bi trebalo izgubiti srednju liniju, tako da u bloku položaju  ne morate da  prilagođavate  ruke za kontranapad,  trebalo bi da budu u savršeno centariranom  položaju  za kontra napad.

 

7. U bloku koristiti oštar Muchimi (Total Bodi snap) (Bič celim telom)

Ovo je važno, jer često  imamo vrlo mali prostor za  akciju  bloka i tada  treba oštro ubrzanje  da proizvede silu u kratkom prostoru.
Takođe, oštar talas akcija nam omogućava  brzo prebacivanje iz bloka na kontraudarac, koristeći potencijalnu energiju bičujućih mišića