Ueshiba-Funakoshi

Ueshiba-Funakoshi

Ueshiba: “Kroz Aiki,  proširi sve svoje snage kako bi postigao mir i sklad sa svetom.” Funakoshi: “Zapamti kontrast između ova tri elementa:  snage i  slabosti u snazi, širenje i stezanje u telu, brzinu i sporost u tehnikama.”   Ueshiba: “Pobediti znači pobediti neslogu u sebi. To znači ostvariti svoju dodeljenu misiju.” Funakoshi: “Poznavajte neprijatelja i spoznajte sebe, u stotinu bitaka nikada nećete  biti u opasnosti.”   Ueshiba: “Takmičenje u tehnikama, pitanje pobede

Saznajte više

Sochin

Sochin

Sochin  – Čovek mira Moguće da je katu  osmislio Funakoshi Gichin, a može biti da je izvedena iz malo poznate  starije Kudaka Sochin, koju je može biti  Gigo Funakoši preuzeo od Hisatake 1930 godine. Mogući izvor je i  Naha-te Sochin kata poreklom iz kineskog Fujiana koju je  Funakoshi Gichen učio od Seisho Arakagija,

Saznajte više

“Vibracija kukova”: Šta to ustvari znači?

"Vibracija kukova": Šta to ustvari znači?

“Vibracija kukova”:  šta to ustvari predstavlja? Većina šotokan vežbača koji  će čitati ovaj članak, naročito oni koji su  u treningu najmanje godinu ili dve,  čuli su  za “vibraciju kukova.” . Bez obzira da li   pokrećete kukove pomoću principa ” vibracije kukova”  ili ne, to ne  predstavlja problem. Važno je da se  kreću. Međutim kako i zašto se kreću,  to su pitanja koja  bih ovde želeo  obraditi . Neki ljudi,

Saznajte više

Okretanje na petama

Okretanje na petama

Okretanje na petama Šotokan  karatisti verovatno su čuli za ideju “okretanja  na petama”, Naročito je sensei Nišijama insistirao na tom principu a otuda i najveći deo mojih sazanja. Čini mi se da korisnost ovog principa nije  uvek razumljiva učenicima.  Neke škole vežbanja  i “instruktori” unose  konfuziju oko ovog principa.  Ja sam odavno promišljam ovu problematiku i želim  da podelim  svoje stavove sa vama. Ovde ću izneti jedan iskustvenistav:  Pravilno vežbanje

Saznajte više

Istina o Karateu

Istina o Karateu

SARAĐIVANJE SA BESKONAČNIM PATRICK MCCARTHY (1996) “Sarađivanje sa bekonačnim” je termin koji često koristim kada podučavam da univerzalna istina ne može biti promenjena, preobraćena ili čak i zamenjena, već se sa njom mora sarađivati da bi postali primalac njene svemoćnosti. Datirajući  od postanka čovečanstva, takvo temeljno proučavanje istine, prvi put je isplivalo na površinu iz čovečijeg unutrašnjeg sukoba i nesposobnosti da živi u harmoniji sa drugima. Konačno prepoznajući sopstvene nedostatke,

Saznajte više

Japanska Kultura i Ritual

Japanska Kultura i Ritual

Japanska Kultura & Ritual Na mnogo načina, Karatedo je minijaturni prikaz japanskog društva. Stoga, proučavanje ove smislene kulture i provokativnog jezika odakle je potekao može takođe pomoći da se produbi razumevanje ove umetnosti. Zasnovana na feudalnim običajima, rigidnoj ideologiji i dubokom duhovnom ubeđenju, moderni Japan je bogat u kulturološkom nasleđu, ali opet je i društvo koje ostaje vezano drevnim ritualima.   Japanci su pretežno disciplinovan i idolopoklonski  narod. Mikrokosmos oštrog društva

Saznajte više

Koreni Karatea

Koreni Karatea

Koreni Karatea Na Okinavi su predstavljene brojne kineske Hsing  vežbe, možda su čak i stotine nasumično dospele na malo kraljevsko ostrvo tokom mnogih generacija. Medjutim, sve što ostalo je oko 50-tak koji su ovekovečeni u preko desetak različitih samo-odbrambenih tradicionalnih škola. Pod uticajem različitih kulturoloških i individualnih faktora, kata je poseban skup tehnika koje su obeležje karatea. Vezan ritualom tajnovitosti, skrivene samo-odbrambene primene bilo kog stila su oduvek bile prenošene

Saznajte više

Shuhari

Shuhari

Shuhari Shuhari može biti opisan kao tri prelazne faze od početnika do master-a. Termin “Shu” bukvalno znači zaštititi ili održavati i predstavlja “učenje iz tradicije”. Na ovaj način se lanac tradicije nastavlja i prenosi. Početna faza treninga je nezamenjljiv korak na beskonačnoj stepenici rasta i razvoja u Karatedo. Nema vremenskih granica za svaku od tri faze, a prelaz izmedju jednog na drugi nivo je niti jednostavan niti momentalan. Ovi nivoi

Saznajte više

Rvanje – Qinna

Rvanje - Qinna

Rvanje McCarthy U pokušaju da se ustanovi geneološki pedigre za drevne samo-odbrambene tradicije, zanimljivo je uzeti u obzir razvoj rvanja (grappling). U Grčkoj, rvanje se može pratiti barem do 704-te godine pre Hrista, kada je prvi put pretstavljeno kao sport na 18-toj Olimpijadi. Kao dodatak osnovnim rvalačkim veštinama, za vreme tog drevnog perioda bilo je i udaranja, davljenja i šutanja. Iako poreklo ostaje nepoznato, veruje se da se prvi put

Saznajte više

Istorijske okolnosti i karate

Istorijske okolnosti i karate

Istorijske  pretpostavke kao uslov nastanka karatea  Nedokazane pretpostavke nas teraju da verujemo da je Okinavljansko civilno borbeno zaveštanje, razvijeno od strane pokorenih stanovnika postojbine pre-Meiji iz seljačke klase. Zlostavljani od strane njihovih vrhovnih gospodara, seljaci su navodno, u pokušaju da se oslobode od lanca ugnjetavanja [8], smislili svemoćnu borilačku veštinu. [8] Yazaki Takeo, Socijalne Promene i Grad Japan (Tokyo, Japan Publications, 1968.) Opisuje da je 1240 seljaka bilo uključeno u

Saznajte više