Okretanje na petama

figure2

Šotokan  karatisti verovatno su čuli za ideju “okretanja  na petama”, Naročito je sensei Nišijama insistirao na tom principu a otuda i najveći deo mojih sazanja. Čini mi se da korisnost ovog principa nije  uvek razumljiva učenicima.  Neke škole vežbanja  i “instruktori” unose  konfuziju oko ovog principa.  Ja sam odavno promišljam ovu problematiku i želim  da podelim  svoje stavove sa vama.

Ovde ću izneti jedan iskustvenistav:  Pravilno vežbanje je ne samo tehnički efikasno nego  ujedno i zdravo – ne traumatizira telo.  Zglob kolena najviše se povređuje usled rotacionog napora u situaciji kada je optrećen nošenjem težine tela. Okretanjem na peti bez sumnje znatno su smanjene rotacione sile koje deluju na zglob kolena.

Pritisak na tlo i konekcija sa tlom

Da li je ideja o “konekciji sa tlom” samo prazna ideju?  Da li je ovo samo mentalna slika koja  nam pomaže da zadržimo nisko težište pri  iskoraku ili rotaciji tela?
Potrebno vizualiziranje  i  stvaranje  mentalne slike o pritisku na podlogu i konekciji sa tlom,  to će svakako  imati i realne posledice. Kada su pete  na podu, telo održava dobru fizičku vezu sa podoma ako se digne peta, to  prouzrokuje mnogo više od nedostatka veze i  smanjenje trenja, Dakle kada je peta  na gore, ili  “žvaće” , posledično kukovi  imaju tendenciju izdizanja ovo izaziva nedostatak stabilnosti i slabu konekciju tela sa podom.

0001et-1024x534

Brzina

Da li je brzina veće kad su pete na tlu ?  Kod okretanja oko prednje noge svakako je poluprečnik od  vertikalne ose trupa  do pete  manji od  rastojanja vertikalna osa prsti. Smanjivanjem  poluprečnika rotacije pri istoj upotrebljenoj sili rotacija će biti brža.  Ponekad smo u prilici  da pravimo kompromis između brzine i drugih faktora, ponekad je uredu blagi gubitak brzine ako na primer poboljšavamo  stabilnost ili  silu.

 

Kontrola

U skoro svim slučajevima, pete oslonjene  na tlo  mogu  da obezbede bolju kontrolu, istovremeno pružajuči konekciju sa tlom. Kada se rotiramo ukoliko su  pokretni delovi tela  bliže centru imamo više kontrole.  Imajući noge  približene  sa petama  na tlu  toće  često  pomoći da se poveća kontrolu tokom pokretu, jer to obezbeđuje da  pokretni delove tela budu bliže u odnosu na osu rotacije. Osim toga, kontrola je pojačana korišćenjem odgovarajućeg poravnanjem  kukova, koji je lakše dostignuti pri  okretanju  na peti.

Efikasnost

Da li je kretanje efikasnije sa petama nadole?  Opet, to zavisi od vrste kretanja. Ponekad, postoji više mobilnost sa petama nagore. Ponekad, postoji više kontrole sa potpeticama nadole.

Kada se okretati  na vrhu tabana ?

Postoje iznimke u odnosu na princip da se  uvek treba okretati na petama.  Za neke okrete  je bolje da se obave na  vrhu tabana, bar za deo okreta.  Tokom standardnog ushirogerija, na primer, okretanjem na vrhu tabana  daje veću distancu udarca i  pokret je više prirodan.

Za odbrambeni  otkorak u stranu  dalje od protivnika,  okret na peti  nije efikasan,  a isti i pokretu  unapred sa petom na tlu  pomoći će  kretanje napred

ankle-alignment-pf-df

Praktična primena i kretanje u kati

Ako razmatramo pokrete u katama, zaključit ćemo da  većinu okreta treba obavljati na petama kao osovini. Treba napomenuti, međutim, da mnogi od ovih pokreta su zadati  i nemaju na prvi pogled sasvim  prirodan smisao i  praktičnost. Na primer: ko bi u Heian Shodan   (pod pretpostavkom da se ovaj pokret smatra  blokiranjem) izveo treći pokret   gedan-barai / zenkutsu-dachi kao što je u kati, ako je namera tog pokreta  da blokira udarac  usmeren prema grudima?  Celishodnije  za samoodbranu  bi bilo  udaljiti se od protivnika sa blokom, ili barem ostati  u  mesto,  za razliku od kretanja unapad.  Iz razloga metodologije razvijanja  potrebne sposobnosti  taj pokret  u kati  treba izvoditi koristeći  petu kao osovinu, dok  je za više praktičan okret bolje  koristiti vrh tabana kao osovinu.  Kao što je često slučaj u katama, način izvršenja može zapravo biti više usmeren  na stvaranje određenih svojstava vežbača  nego na  primenjivost u realnoj samoodbrani.

Rezime

Okretanje  na peti:  možete doprinositi  dosezanju adekvatne distance  u određenim tehnikama, i eventualno  lakoj pokretljivosti. Podizanje pete međutim,  može izazvati nestabilnost i  takođe redukciju  distance u nekim situacijama.  dakle, jedana od glavnih tačaka je  držati  što je moguće veći deo stopala na podu, imajuti  sposobnost  prebacivanja  tačke rotacije  po volji.
Istina je  da rotacija na peti  zadnje noge  obezbeđuje  doseg veće distance  i veću stabilnost, a bez mnogo gubitka u mobilnosti.