The Evidence That Master Seisho Aragaki Taught Master Gichin Funakoshi

The Evidence That Master Seisho Aragaki Taught Master Gichin Funakoshi

The Evidence That Master Seisho Aragaki Taught Master Gichin Funakoshi I read in an article that Master Gichin Funakoshi was taught by Master Seisho Aragaki, in addition to the various other masters who Funakoshi listed to have instructed him. The source, which I cannot recall now, did not state support of the allegation in any capacity. So I thought that it may simply be an error, as is so often

Saznajte više

Otišao je naš saborac Dan Stuparu

Otišao je naš saborac Dan Stuparu

Dragi karate  prijatelji Vest  koja je danas stigla sve nas je  rastužila – otišao je naš saborac i brat Dan Stuparu 7 Dan   osnivač i  predskesdnik Rumenske  Tradiscionalne  Karate Federacije. Ostaje za nama četerdeset godina druženja, vežbanja , radovanja susretima.. Dragi Dan  Hvala ti za dobronamernost , za bratske savete,  za  dostojanstvo,  smirenost  i tvoju uzvišenost koja ti je tako pripadala Imali smo zajedničke učitelje  delii isti put  i tako je bilo prirodno da

Saznajte više

Kyo – Jitsu

Kyo - Jitsu

Kyo i Jitsu Kyo i jitsu, ili zajedno “kyo–jitsu” su reči koje označavaju dve suprotnosti. Šta je s kyo? Kanđi  za  kyo  objašnjava  sledeća stanja svesti. Praznina Šupljinu Nespremnost To bi se moglo reći kao “zatekao me nespremna”. Kada koristimo ovaj izraz, nismo očekivali drugu osobu bez obzira o čemu se radi. Kako koristimo ovaj pojam  u Karateu? Kažemo, “aite no kyo wo tsuku”,  što znači, “uhvati protivnika van garda”. Tsuku je

Saznajte više

Shirai u Novom Sadu

MEĐUNARODNI KARATE  SEMINAR pod stručnim rukovodstvom SENSEI HIROSHI SHIRAI – 10. DAN sa asistentima  Sensei CONTARELLI ELIGIO 7. DAN, i Sensei SAFFIOTI MIRKO 4. DAN Organizatori seminara: univ. prof. dr VLADIMIR JORGA, 9. DAN –  tehnička organizacija Karate Klub “NOVI SAD” Seminar je otvoren za sve stilove (Fudokan, Shotokan, JKA, Shito-Ryu, Goju-Ryu, Kyokunshikai i ostali). Dobrodošli su svi koji prihvataju visoke zahteve i norme u treningu,  sadržaj edukacije u prvom redu je

Saznajte više

Susret u letnjem danu

Susret u letnjem danu

Jedan telefonski poziv bio je dovoljan da bez dvoumljenja  da se nađemo i vežbamo onako kao nekad. Nismo se videli dugo, skoro 1o godina, eto život je tako napravio. Vidim to je onaj isti Sveto kakvog sam znao, koji je odavno pomirio dva puta “put mača” i “put pera” i beskrajno, beskrajno dobronameran. Nema ništa lepše nego kad se razumeš sa sagovornikom i bez izgovorene reči, to valjda dolazi otuda

Saznajte više

Današnji “tradicionalni karate” nije nekadašnji “sportski karate”

Današnji  “tradicionalni karate” nije nekadašnji "sportski karate"

Da li je današnji tradicionalni karate nekadašnji takmičarski karate? Teško pitanje Moji drugari sa kojim sam vežbao 70-tih i 80-tih godina imaju običaj reći, “O da tradicionalni karate je ono što smo onda vežbali. Nisam nikada pokazao protivljenje tom stavu, a da li su u pravu? Tradicionalni karate se najviše menjao i razvijao u poslednjim decenijama. U  nekom smislu je doprineo i promenama konkurentskih  organizacija i  metoda.  

Saznajte više

Karate i takmičenja

Karate i takmičenja

Karate i sistem takmičenja Od 1957.god. prva karate takmičenja održavala su se u Japanu. Ta takmičenja su organizovana od strane Sensei Nakajame i Nišijame. Tokom godina, karate takmičenja su na nesreću otišla u pogrešnom pravcu i imala su loš uticaj na način i pravac vežbanja karatea. Takmičenja su zahtevala samo kratak kontakt bez ikakve sile sa protivnikom, a nije bilo važno držanje tela u trenutku udara. Suština karete tehnike je

Saznajte više

Pitanja i odgovori o tradicionalnom karateu

PITANJE: Da li je pojam tradicionalni vezan za to da u vežbanju probate oponašati neke tehnike i majstore iz starih vremena? ODGOVOR: Naziv tradicionalni pre bi mogaoukazivati na to da ne sledimo stare majstore, nego principe koje su i oni sledili. Tako i današnje generacije baš kao što su to radili prethodnici kao i uticaj nauke daje doprinos napretku karatea. PITANJE: Kakva je razlika između tradicionalnog i ostalih vrsta karatea.

Saznajte više

Tradicionalni karate

Tradicionalni karate

Tradicionalni karate je nastao na Okinavi početkom XVIII veka, kao umeće samoodbrane zvane »Budo«. Kroz trening tradicionalnog karatea vežbači jačajući fizičke i mentalne sposobnosti razvijaju i samokontrolu.. Razumevanjem fizičkih i mentalnih sposbnosti protivnika vežbači ujedno uče i kako izbeći borbu što vodi ka krajnjem cilju »prevenciji sukoba«, a to predstavlja istinsku pobedu. U početku, karate se razvijao kao forma samodbrane bez oružja, koja se bazira na upotrebi totalne snage tela.

Saznajte više

Hara

Hara

Vitalni centar čoveka – Hara u životu japanaca – Karlfried Graf Durckheim “Ispravi leđa, uvuci stomak”…. nacija koja je u stanju da prihvati ovaj nalog kao opšte pravilo, je u velikoj opasnosti.”, rekao mi je jedan Japanac 1938.-e godine. To je bilo za vreme moje prve posete Japanu. Tada nisam razumeo tu rečenicu. Danas znam da je istinita i zašto. “Ispravi leđa, uvuci stomak” je najkraća formula za izražavanje stanovišta,

Saznajte više