Sun Tsu „Umeće ratovanja“

javier-delgado

 

Sun Tsu    544 pne – 496 pne

* Vojskovođa koji napreduje bez čežnje za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva.

* Tako je to u ratu, pobjednički strateg u ratu traži bitku posle pobede, dok onaj koji je osuđen na poraz najpre ide u bitku, a onda traga za pobedom.

* Naša nepobedivost ovisi o nama, ranjivost neprijatelja ovisi o njemu.

* Ukoliko se nalazite daleko od svog neprijatelja naterajte ga da misli kako ste blizu.

* Glumite inferiornost i potičite njegovu aroganciju.

* Zabranite predskazanja i klonite se praznovernih sumnji. Zatim, dok sama smrt ne dođe, nema nesreće koje se treba bojati.

* Brzina je suština rata.

* Ukoliko je vaš protivnik koleričnog temperamenta, iritirajte ga.

* Ako poznajete neprijatelja i poznajete sebe, ne trebate se bojati rezultata stotinu bitaka. Ako poznajete sebe, ali ne i neprijatelja, za svaku pobedu koju ostvarite, također ćete pretrpeti poraz. Ako ne poznajete ni neprijatelja ni samog sebe, podleći ćete u svakoj bitki.

* Rat se temelji na obmani. Dakle, kada smo u mogućnosti napasti, moramo izgledati nesposobno; kada koristimo naše snage, moramo izgledati neaktivno; kada smo blizu, moramo uveriti neprijatelja da smo daleko; kada smo daleko, moramo ga uveriti da smo blizu.”

* Ukoliko je vaš neprijatelj siguran u svim tačkama, budite spremni. Ukoliko je snažniji, izbegnite ga. Ukoliko je vaš protivnik temperamentan, iritirajte ga. Pretvarajte se da ste slabi, kako bi on postao arogantan. Ukoliko se primirio, ne dajte mu mira. Ako su njegove snage ujedinjene, razdvojite ih. Napadnite ga tamo gde je nespreman, pojavite se gde vas ne očekuje.

* Napad je tajna obrane; obrana je planiranje napada.

* Vešti taktičar može se usporediti sa Shuai-jan. Shuai-jan je zmija koja se nalazi u Ch’ang planinama. Ciljajte joj u glavu, a ona će vas napasti s repom; ciljajte u rep i ona će vas napasti glavom; ciljajte u sredinu i napast će vas i glavom i repom.

* Vrhunska veština se sastoji u slamanju neprijateljskog otpora bez borbe.sun-tzu-3

* Ukoliko se zapovednik prema svojim vojnicima ponaša kao prema deci, oni će ga pratiti u najdublje doline; ukoliko se odnosi prema njima kao prema svojim sinovima, bit će pored njega do smrti. Ako je velikodušan prema njima, a ipak ne rade kako im on kaže, ako ih voli, a oni ipak ne slušaju njegove naredbe, ako je tako nediscipliniran s njima da ih ne može dovesti u pravilan red, oni će biti poput razmažene dece od koje nema nikakve koristi.

* Oni koji vešto mogu naterati neprijatelja da učini potez tako da stvore situaciju koja im odgovara; moraju ga zavesti nečim što će ga sigurno namamiti i tada s navodnim mamcem, u punoj snazi čekati.

* Predznanje se ne može steći od duhova i utvara, ne može se dobiti po analogiji, ne može se saznati izračunavanjem. Mora se dobiti od ljudi, ljudi koji znaju stanje neprijatelja.

* Najgore nesreće koje zadese vojsku proizlaze iz oklevanja.

* Ono što je teško planirajte dok je lako, ono što je veliko obavite dok je malo.

* Na početku, dakle, pokažite čednost devojke, sve dok vam se neprijatelj ne otvori; nakon toga budite brzi kao zec u trku i tada će biti prekasno da vam se neprijatelj suprotstavi.