NISHIYAMA: MOJ SENSEI-02

-Avi Rokah-  (Shotokan Karate Magazine Issue 99 April 2009)

nishiyama-sensei
Jedan drugi stari student iz Japana, koji je danas poznati master mi je rekao: “Imaš sreću što si sa Sensei-jem svaki dan, ja bih trebalo da dođem i da ostanem sa njim dve godine, ali ne mogu sebi da priuštim takav luksuz kad imam 40,000 studenata u mojoj organizaciji za koje sam odgovoran.”

Sensei Nišijama nije bio samo nadaren atleta koji je imalo talenat za karate, nego je postojala kombinacija kvaliteta, koja je načinila od njega kreativnog (inovativnog) majstora kakav je bio. Bio je izuzetno inteligentan, stalno u potrazi i perfekcionista. Bio je strastven i disciplinovan; želeo je da razume razloge za detalje u katama i osnovama. Znao je da je sve prisutno sa razlogom i da je na nama da tražimo i razložimo šifru kata. Ništa nije površno.

Težio je da razume dubinske principe karatea i shvatio je da neke stvari u karateu prevazilaze logiku; međutim, znao je da su ti principi verodostojni i da mogu biti stečeni kroz iskustvo. Dakle, mi moramo da prihvatimo i pratimo usmeno prenošenje. Prihvatiti, znači neumorno tražiti načine da se primene ovi koncepti, čak i kada ne mogu da se shvate intelektualno, za izvesno vreme.

Sensei Nišijama je tražio vezu između mentalnog i fizičkog i imao je sposobnost da izloži sve koncepte jednostavnim i pravim rečima i akcijama. Sensei Nišijamina učenja nisu bila misteriozna ili daleko od naše sposobnosti poimanja. Ali ništa nije lako, zahteva rad i kontemplaciju i tada postaje magično. Način na koji je Sensei učio, omogućio je da svi teško razumljivi koncepti postanu dostižni. Mnogo puta se dešavalo da kada je nešto bilo nerazumljivo neki učitelji bi to predstavili kao nešto neobjašnjivo i misteriozno. To nije bilo slučaj sa Sensei Nishiyamom. On bi tražio i tražio dok god nije bio sposoban da razume i da prenese čak i najkomplikovanije koncepte svojim studentima. Nikad se nije umarao u istraživanju i eksperimentisanju. Tražio je kroz mnoge oblasti Budo-a, sportske nauke, psihologije čak i plesa, da mu pomogne da istinski razume principe karatea i ljudski pokret.

mabuni-nishiyama-i-slobodan-milicevic-bejar-1024x777Shvatao je da razumevanje karatea ne može biti samo na intelektualnom nivou; mora se naporno trenirati a zatim duboko razmišljati. Bezumno treniranje bi samo pojačalo loše navike i prouzrokovalo stagnaciju.

Sensei Nišijama je bio zaista istinski strastven u odnosu na karate; za 27 godina koliko sam trenirao sa njim, svaki čas, svaki dan, on je uvek bio pun poleta i entuzijazma, neprekidno tražeći nove načine da razume stare principe na još dubljem nivou; on je zaista živeo i voleo karate i zbog toga, kao student osećao si potrebu da pružis najbolje što možes na svakom času. Biti na njegovom času je značilo nemati opravdanja ne dati sve od sebe, jer je on bio duhovni čovek koji je zaista vodio svojim primerom i praktikovao ono sto je učio.

Koliko je bio zahtevan? Očekivao je od tebe da dodjes na čas, nevezano da li si bolestan, povređen, bez obzira na sve, Nišijama nije očekivao od tebe da se jos više povrediš kada si već povređen, ali je mislio da uvek postoji nešto sto bi mogao da uradis da ti bude bolje na neki način; možda ako si bio bolestan, trenirao sa manjim intenzitetom, možes da naučis da čuvaš snagu i proizvedeš silu uz minimalan dodatani napor; ako nisi mogao da koristiš ruke zato što ti je rame iščašeno, mogao si da se koncentrišeš na upotrebu kukova ili nogu; ako nisi mogao da koristiš jednu nogu, mogao si da treniraš sa drugom i da naučiš da koristiš prizemljenu reakciju jedne noge, razviješ propriocepciju i stabilizirajuću mišićnu snagu. Ali iznad svega, da razviješ nezustavljiv duh…. nikad nemoj da odustaneš.

Njegova smrt je veliki gubitak za karate svet i ostavlja prazninu u meni i mnogim drugima. Posebno zato što je moj život bio i jeste o razumevanju i poimanju onoga što nas j ovaj čovek učio.

Ali iako je to veliki gubitak, treba da slavimo postojanje ovog čoveka koji nas je učio tolike godine, jer njegov život je bio veoma produktivan; ostavio nam je blago, koje moramo da štitimo i negujemo. On mozda nije sa nama, ali je ipak na nama je da očuvamo njegovo istinsko učenje živim, kako bi što više ljudi moglo da uživa u mudrosti koju nam je ostavio.

Karate Sensei Nišijame je definitivno jedinstven, jedan zaista kompletan sistem, gotova slagalica i u ovakvom karateu, svaki detalj ima svoj razlog i vezu i utiče na ostale aspekte kretanja i borbe.

Sensei Nišijama je ostao dosledan Budo principima, formirajući veoma efikasan karate, koji zavisi više od veštine nego od mišićne snage i veličine. To je veoma kompleksan karate, ali kompleksnost treba da bude put ka jednostavnosti. Bez razumevanja kompleksnosti, ne može se dostići veština jednostavnosti.

Nišijamin karate je karate koji je baziran na Budo konceptima i nije neka misteriozna ideja koju treba samo da prihvatiš i veruješ u nju. Naši preci su došli do tih principa kroz iskustvo i neophodnost preživljavanja, ali ovi osnovni principi su potvrđeni iznova u sportu i istraživanju i bazirani su na načinu kako su naše ljudsko telo i um stvoreni da funkcionišu.

 

Sensei Nišijama je razumeo da je kata-forma koju smo primili kroz prethodne generacije samo sredstvo za nas da razumemo i shvatimo dubinske principe karatea; to je simbol principa. O principima karatea se ne može pričati kao o hemiji i zbog toga smo formu primili u obliku usmenog prenosa. Namera forme nije da bude imitirana i da se ponavlja mehanički, nego je tu da nam pomogne da razumemo i usvojimo dobre navike u naše telo. To je ono što je Sensei nazvao ”sistem tela”, ili sto sportska nauka zove obrazac pokreta. To je kao instalacija dobrog softvera u kompjuter.

Nastavice se…

Prevod: by Nena

Leave a Reply