Wai Xinxian

bubishi001Wai Shinzan “je kineski majstor i učitelj Aragaki Sesho-a (učitelj Higaonna Kanryo-a). Pravo ime mu je Wang Daxing (王 打 興: 1793 ~ 1894?). On je dolazio na Okinavu dva puta, jednom u 1838, a nakon 1866. godine kao vojni ataše u  pratnji izaslanika kineskog cara. Izgovor “Wai Shinzan” potiče od “Wang Shijiang: 王 師 匠” (što znači, Wang Sensei). Wai Shinzan je držao bliske odnose sa  okinavljanskim majstorima. Pominje se u poznatoj knjizi o  borilačkom umeću “Bubishi”, uglavnom vezanom sa  GojoRyu-om, zabelžena  je njegova filozofija. U ovoj knjizi, on je predstavljen pseudonimom  “Wang Yuedeng 王登岳.” ( “Bubishi” se  može  nazvati Biblija Gojuryu-a.) . On se može smatrati jednim od osnivača gojoryu-a. Matsumura Sokon, međutim bio je njegov učenik  dosta dugo, i njegov uticaj je  takođe vidljiv u Shurite-u korenu Shotokana, Shorinryu-a i Tomarite-a. Na primjer, imena katama kao što su “Wankan”, “Wanshu” i “Unsu” potiču iz nadimka imenu Wang Shijiang. “Wankan” je skraćeni oblik “Wan-Bukan 王武官”.  Dodatno  Bukan znači “visoki činovnik” “Wansho” je skraćeni oblik “Wang Shijiang” (značenje Wang sensei). Unsu je  skraćeni oblik “Wang Shijiang”, a u izgovor se promenilo. Usput, bio je poznati majstor kineskog “White Crane Kung Fu-a”. Kao rezultat toga, karate je bio pod utjecajem  oveg stila Kung Fu-a.

Wai Shinzan = Wang Shijian = Wang Daxing = Wang Yuedang)

Wai Chinzan, Wai Kin Tsun ili Woo Lu Chin je ostao  nekoliko godina na Okinawi i poučavao Louhan-quanfa i Xingy-quanfa.

Poučavao  je, između ostalih, zajedno s Iwah-om u Kojo dojou u Fuzhou (Kina), te će takođe mogao imati dodir sa RyuRyuKo-om. Njegovu liniju nastavili su  Aragaki Seisho i Higashionna Kanryo.

Prema Funakošijevim rečima njegovi najvažniji učenici su među ostalima Higashionna Kanyu i Kanryo (1853-1915), Shimabukuro iz Uemon-a (Oyamondoro) Sakiyama Kitoku (1830-1914), Kojo Taitei (1837-1917), Maezato Ranpo (1838-1904), Aragaki Seisho (1840 – 1.920), Nakaima Norisato (1850-1927)  Higa Senaha, Gushi, Nagahama i Kuwae, svi iz Kuneboya. i kasnije Matsuda Tokusaburo (1877-1931)  koji je kasnije odlazio u Fujian